Līdzdalības iespējas
03.03.2021

Pilsoniskās sabiedrības iespējas iesaistīties normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu veidošanas procesā (Saeimas komisijas, nozaru ministriju darba grupas, Valsts sekretāru sanāksmes, u.c.), sniedzot atzinumus un piedaloties sēdēs.

Saeimas komisijas*:

Komisija:
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēdes norises laiks:
2021. gada 9.marts plkst. 10:00
Darba kārtība:
Aktuālā informācija par attīstības finanšu institūcijas Altum administrētajiem atbalsta pasākumiem
Komisija:
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
Sēdes norises laiks:
2021. gada 9.marts plkst. 10:00 (turpinājums)
Darba kārtība:
Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu izplatības ierobežošanu NVO sektorā
Komisija:
Publisko izdevumu un revīzijas komisija
Sēdes norises laiks:
2021. gada 10.marts plkst. 12:00
Darba kārtība:
Vai valstī tiek nodrošināta efektīva oficiālās elektroniskās adreses lietošana saziņā ar personām?
Komisija:
Ilgtspējīgas attīstības komisija
Sēdes norises laiks:
2021. gada 10.marts plkst. 12:00
Darba kārtība:
Kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība un gatavība epidemioloģiskajām krīzēm, ANM plāna ietvaros

Pilnais Saeimas komisiju darba grafiks pieejams šeit.

Valsts sekretāru sanāksme

Tiesību akta projekts

Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"

Projekta mērķis un iespējamā ietekme

Transporta pamatnostādņu mērķis ir integrēta transporta sistēma, kas nodrošina drošu, efektīvu, pieejamu, viedu un ilgtspējīgu mobilitāti, veicina valsts ekonomisko izaugsmi, reģionālo attīstību un nodrošina virzību uz klimatneitrālu ekonomiku.

Ar pamatnostādņu projektu plānots noteikt šādus sasniedzamos rezultātus:

  • Uzlabotas mobilitātes iespējas;
  • Samazināts transporta radītais gaisa piesārņojums, SEG emisijas un uzlabota vides kvalitāte;
  • Nodrošināta konkurētspējīga transporta un loģistikas infrastruktūra un pakalpojumi;
  • Paaugstināta transporta drošība un drošums;
  • Sekmētas inovācijas un augsti kvalificētu nozares profesionāļu sagatavošana.

Projekts pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499044

Normatīvo aktu projekti, kuri ir pieteikti izsludināšanaiapskatāmi šeit.

Savukārt izsludinātie normatīvo aktu projekti apskatāmi šeit.

SVARĪGI!
  • Atzinumu sniegšanai jāpiesakās līdz trešdienas plkst. 15.00, rakstot uz e-pastu vk@mk.gov.lv
  • Pēc tam, kad normatīvā akta projekts ir izsludināts VSS, joprojām ir iespēja pieteikties atzinuma sniegšanai, bet projekta izstrādātājs var neņemt vērā priekšlikumus un nepaskaidrot atteikuma iemeslu.
  • Atzinumu sniegšanas termiņš – š.g. 18. marts!
  • Dalību VSS sēdēs var pieteikt, rakstot uz pasts@mk.gov.lv

Koncentrēta informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit.

*Apkopojums veikts 2021. gada 4. martā plkst. 20.00