Līdzdalības iespējas
25.11.2020

Pilsoniskās sabiedrības iespējas iesaistīties normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu veidošanas procesā (Saeimas komisijas, nozaru ministriju darba grupas, Valsts sekretāru sanāksmes, u.c.), sniedzot atzinumus un piedaloties sēdēs.

Saeimas komisijas:

Komisija:
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 1. decembris plkst. 10:00
Darba kārtība:
Par Latvijas nodokļu sistēmas konkurētspēju un ietekmi uz labklājību
Komisija:Sociālo un darba lietu komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 1.decembris plkst. 10:00
Darba kārtība:
Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā ( 859/Lp13, 1.las.)
Komentārs: Grozījumi saistīti ar "divu grozu" modeļa izveidi veselības aprūpes finansēšanā. Nosaka, ka personai līdz 2022.gadam ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros neatkarīgi no veiktajām iemaksām.
Komisija: Sociālo un darba lietu komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 2. decembris plkst. 10:00
Darba kārtība:
Personas ar invaliditāti Covid19 pandēmijas laikā
Komisija: Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 2. decembris plkst. 13:00
Darba kārtība:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konceptuālais ziņojums “Par administratīvo reģionu izveidi”.

Pilnais Saeimas komisiju darba grafiks pieejams šeit

Valsts sekretāru sanāksme
Tiesību akta projekts
Projekta mērķis un iespējamā ietekme
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim"

Programmas mērķis ir dot iespēju izglītojamiem no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu. Lai sasniegtu šo mērķi, tiek īstenota kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, mazinātu sociālo nevienlīdzību.


http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494744

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku"

Projekts izstrādāts, lai precizētu sociālo pakalpojumu groza saturu un uzlabotu pakalpojumu pieejamību personām ar redzes un dzirdes traucējumiem, kā arī  veiktu tehnisko palīglīdzekļu klāsta modernizāciju atbilstoši tendencēm pasaules mērogā.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494748

Normatīvo aktu projekti, kuri ir pieteikti izsludināšanaiapskatāmi šeit.

Savukārt izsludinātie normatīvo aktu projekti apskatāmi šeit.

SVARĪGI!
  • Atzinumu sniegšanai jāpiesakās līdz trešdienas plkst. 15.00, rakstot uz e-pastu vk@mk.gov.lv
  • Pēc tam, kad normatīvā akta projekts ir izsludināts VSS, joprojām ir iespēja pieteikties atzinuma sniegšanai, bet projekta izstrādātājs var neņemt vērā priekšlikumus un nepaskaidrot atteikuma iemeslu.
  • Atzinumu sniegšanas termiņš – š.g. 10. decembrim!
  • Dalību VSS sēdēs var pieteikt, rakstot uz pasts@mk.gov.lv

Koncentrēta informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit.