Līdzdalības iespējas
14.10.2020

Pilsoniskās sabiedrības iespējas iesaistīties normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu veidošanas procesā (Saeimas komisijas, nozaru ministriju darba grupas, Valsts sekretāru sanāksmes, u.c.), sniedzot atzinumus un piedaloties sēdēs. 

Saeimas komisijas:


Komisija:Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 19. oktobris plkst. 9.00
Darba kārtība:

Detalizēts risinājums minimālo sociālo iemaksu ieviešanai no 2021. gada

Komisija:Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata apakškomisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 20. oktobris plkst. 8.30
Darba kārtība:
Likumprojekta “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” Reģ. Nr. 507/Lp13 izskatīšana pirms pirmā lasījuma.
Komentārs:Ar grozījumiem tiek paredzēts ierobežot turēt dzīvniekus neapmierinošos apstākļos. Noteikt aizliegumu personām, kuras ir turējušas dzīvniekus nelabvēlīgos apstākļos, turpmāk turēt dzīvnieku.
Komisija:Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 20. oktobris plkst. 9.00
Darba kārtība:
Likumprojekts “Par valsts budžetu 2021. gadam” (Nr. 837/Lp13; Dok.nr.3047; Dok.nr.3045; Dok.nr.3048) un likumprojekts “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” (Nr. 836/Lp13; Dok.nr.3046; Dok.nr.3045) un valsts budžeta pavadošo likumprojektu pakete, 1.lasījums.
Komisija:
Sociālo un darba lietu komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 20. oktobris plkst. 10:00
Darba kārtība:
2. Grozījumi Pacientu tiesību likumā ( 672/Lp13, 2.las.)
Komentārs

Grozījumi paredz, ka pēc rakstveida pieprasījuma un ārstniecības iestādes vadītāja rakstveida atļaujas saņemšanas informāciju par pacientu var apstrādāt dažādas valsts publiskās pārvaldes institūcijas.

Likumprojekts paredz noteikt, ka pacienta datus drīkst apstrādāt studiju virziena "Veselības aprūpe" studiju programmās paredzēto pētniecisko darbu izstrādei.
Komisija:
Publisko izdevumu un revīzijas komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 20. oktobris plkst. 12:00
Darba kārtība:
Par plānoto finansējumu vienota valsts tēla izstrādei vidēja termiņa valsts budžetā 2021.-2023.gadam.
Komisija:
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 20. oktobris plkst. 13:30
Darba kārtība:

1. Likumprojekts “Par valsts budžetu 2021. gadam” (Nr. 837/Lp13; Dok.nr.3047; Dok.nr.3045; Dok.nr.3048) un likumprojekts “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” (Nr. 836/Lp13; Dok.nr.3046; Dok.nr.3045) – neatkarīgajām institūcijām paredzētais finansējums.

 

Plkst.: 14:00– 15:00

1. Likumprojekts “Par valsts budžetu 2021. gadam” (Nr. 837/Lp13; Dok.nr.3047; Dok.nr.3045; Dok.nr.3048) un likumprojekts “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” (Nr. 836/Lp13; Dok.nr.3046; Dok.nr.3045) – neatkarīgajām institūcijām paredzētais finansējums
Komisija:
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 20. oktobris plkst. 15:30
Darba kārtība:

1. Likumprojekts “Par valsts budžetu 2021. gadam” (Nr. 837/Lp13; Dok.nr.3047; Dok.nr.3045; Dok.nr.3048) un likumprojekts “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” (Nr. 836/Lp13; Dok.nr.3046; Dok.nr.3045) un valsts budžeta pavadošo likumprojektu pakete, 1.lasījums:

 

1.1. Labklājības ministrijas budžets un likumprojekti:

· Likumprojekts “Grozījumi Invaliditātes likumā” (Nr. 810/Lp13; dok.nr.3015)

· Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” (Nr. 833/Lp13; dok.nr.3042)

· Likumprojekts “Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā” (Nr. 816/Lp13; dok.nr.3025)

· Likumprojekts “Grozījums likumā “Par sociālo drošību”” (Nr. 817/Lp13; dok.nr.3026)

· Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” (Nr. 818/Lp13; dok.nr.3027)

· Likumprojekts “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” (Nr. 819/Lp13; dok.nr.3028)

· Likumprojekts “Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā” (Nr. 820/Lp13; dok.nr.3029)

· Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (Nr. 821/Lp13; dok.nr.3030)

· Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret

nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”” (Nr. 822/Lp13; dok.nr.3031)

· Likumprojekts “Grozījums likumā “Par dzīvojamo telpu īri”” (Nr. 823/Lp13; dok.nr.3032)

· Likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (Nr. 824/Lp13; dok.nr.3033)

· Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Nr. 825/Lp13; dok.nr.3034)

· Likumprojekts “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” (Nr. 826/Lp13; dok.nr.3035)
Komisija:
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 21. oktobris plkst. 10:00
Darba kārtība:
1. Par plānoto finansējumu kultūras nozarei valsts budžeta projektā 2021. gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara projektā 2021., 2022. un 2023. gadam;
2. Par plānoto finansējumu izglītībai un zinātnei valsts budžeta projektā 2021. gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara projektā 2021., 2022. un 2023. gadam;
3. Ministru kabineta iesniegtais likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā” (Nr. 809/Lp13).
Komisija:
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēdes norises laiks:

Plkst.: 9:30 – 10:00

1. Likumprojekts “Par valsts budžetu 2021. gadam” (Nr. 837/Lp13; Dok.nr.3047; Dok.nr.3045; Dok.nr.3048) un likumprojekts “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” (Nr. 836/Lp13; Dok.nr.3046; Dok.nr.3045) un valsts budžeta pavadošo likumprojektu pakete, 1.lasījums:

 

1.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžets un likumprojekti:

· Likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (Nr. 813/Lp13; dok.nr.3018)

 

Plkst.: 10:00 – 10:30

· Likumprojekts “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un

darbinieku atlīdzības likumā” (Nr. 806/Lp13; dok.nr.3011)

Uzaicināti: Valsts kancelejas pārstāvis,

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvis.

Plkst.: 10:30 – 11:00

1.2. Aizsardzības ministrijas budžets.

 

Plkst.: 11:00 – 11:30

1.3. Ekonomikas ministrijas budžets un likumprojekti:

· Likumprojekts “Grozījumi Nacionālās drošības likumā”(Nr. 807/Lp13; dok.nr.3012)

· Likumprojekts “Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā” (Nr. 812/Lp13; dok.nr.3017)

Plkst.: 11:45 – 12:15

1.4. Iekšlietu ministrijas budžets.

 

Plkst.: 12:15 – 12:45

1.5. Kultūras ministrijas budžets.

 

Plkst.: 12:45 – 13:15

1.6. Izglītības un zinātnes ministrijas budžets un likumprojekts:

· Likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā” (Nr. 809/Lp13; dok.nr.3014)
Komisija:
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 21. oktobris plkst. 10:00
Darba kārtība:
Par kontu atvēršanu kredītiestādēs un Finanšu nozares asociācijas priekšlikumiem.
Komisija:
Juridiskā komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 21. oktobris plkst. 10:00
Darba kārtība:
Likumprojekta “Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” (Nr. 651/Lp13) izskatīšana pirms otrā lasījuma
Komisija:
Ilgtspējīgas attīstības komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 21. oktobris plkst. 12:00
Darba kārtība:

1. Nacionālās Industriālas Politikas pamatnostādnēs: mērķi un līdzekļi

2. Par izdevumu valsts budžeta prioritāriem pasākumiem 2021.-2023.gadam sasaisti ar NAP2027.

Komisija:
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 21. oktobris plkst. 12:00
Darba kārtība:
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 150/Lp13) pirms otrā lasījuma
Komentārs:Likumprojekta izskatīšana uzsākta jau 12. Saeimas laikā. Grozījumi precizē, kas ir radniecība amatpersonām, tiek izslēgta interpretācijas iespēja par amatu savienošanu, noteikti ierobežojumi ienākumu gūšana, kas nav saistīti ar tiešo amata pienākumu pildīšanu, kā arī ir papildināts regulējums par ziedojumu pieņemšanu. Proti, tiek ierobežota iespēja amatpersonām pieņemt ziedojumus.
Komisija:
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 23. oktobris plkst. 10:00
Darba kārtība:

1. Likumprojekts “Par valsts budžetu 2021. gadam” (Nr. 837/Lp13; Dok.nr.3047; Dok.nr.3045; Dok.nr.3048) un likumprojekts “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” (Nr. 836/Lp13; Dok.nr.3046; Dok.nr.3045) un valsts budžeta pavadošo likumprojektu pakete, 1.lasījums, turpinājums:

Plkst.: 10:00 – 10:30

1.1. Veselības ministrijas budžets.

 

Plkst.: 10:30– 11:00

1.2. Tieslietu ministrijas budžets un likumprojekts.

 

· Likumprojekts “Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā” (Nr. 831/Lp13; dok.nr.3040)

Uzaicināti: Finanšu ministrijas pārstāvis,

atbildīgo ministriju pārstāvji.

Plkst.: 11:00– 11:30

 

2. Saeimas lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas kārtību (formu) 2021.gada valsts budžeta likumprojektu paketei”
Komisija:
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 23. oktobris plkst. 10:00
Darba kārtība:
Plkst.: 11:45– 12:45

1. Likumprojekts “Par valsts budžetu 2021. gadam” (Nr. 837/Lp13; Dok.nr.3047; Dok.nr.3045; Dok.nr.3048) un likumprojekts “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” (Nr. 836/Lp13; Dok.nr.3046; Dok.nr.3045) un valsts budžeta pavadošo likumprojektu pakete, 1.lasījums, turpinājums:

Plkst.: 11:45– 12:15
1.1. Zemkopības ministrijas budžets un likumprojekts:

    · Likumprojekts “Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums” (Nr. 829/Lp13; dok.nr.3038)

Plkst.: 12:15 – 12:45
1.2. Ārlietu ministrijas budžets.
Pilnais Saeimas komisiju darba grafiks pieejams šeit:

Valsts sekretāru sanāksme 

No trešdienas plkst. 9.00 līdz 15.00 ikvienam interesentam ir iespēja pieteikties oficiāla atzinuma sniegšanai. Pēc tam, kad normatīvā akta projekts ir izsludināts VSS, joprojām ir iespēja pieteikties atzinuma sniegšanai, bet projekta izstrādātājs var neņemt vērā priekšlikumus un nepaskaidrot atteikuma iemeslu.

Normatīvo aktu projekti, kuri ir pieteikti, apskatāmi šeit.

Savukārt izsludinātie normatīvo aktu projekti apskatāmi šeit.

Informācija par 2020. gada 15. oktobrī izsludināšanai pieteiktajiem normatīvajiem aktiem, kuri var attiekties uz NVO sektoru:

Tiesību akta projektsVSS numursProjekta mērķis un iespējamā ietekme

Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493185

VSS-874

Noteikumu projekts izstrādāts, lai mazinātu administratīvo slogu un informācijas dublēšanos, kas veidojas reģistrējot bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus. Tiks pastiprināta reģistra drošticamība un kvalitāte, precizēts pakalpojuma sniedzēju uzraudzības regulējums.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai""

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493190

VSS-878

Grozījumi paredz precizēt prasības atkritumu pieņemšanai atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtās; precizēt prasības atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtu emisiju monitoringa veikšanai, kā arī monitoringa veikšanai izmantojamā aprīkojuma kalibrēšanai; tiek precizētas robežvērtības emisijām gaisā no atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtām.

Informācija par pārējiem pieteiktajiem normatīvajiem aktiem pieejama šeit:

Koncentrēta informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit.

SVARĪGI!
Atzinumu sniegšanai jāpiesakās līdz trešdienas plkst. 15.00, rakstot uz e-pastu vk@mk.gov.lv
Atzinumu sniegšanas termiņš – š.g. 29. oktobris!
Dalību VSS sēdēs var pieteikt, rakstot uz pasts@mk.gov.lv