Līdzdalības iespējas
09.10.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse vēlas mudināt pilsonisko sabiedrību aktīvāk iesaistīties normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu veidošanas procesā, sniedzot atzinumus un piedaloties sēdēs, tāpēc, sākot ar š.g. oktobri, ziņu izdevuma “Nesēdi tumsā” jaunajā sadaļā “Līdzdalības iespējas” informēsim par aktuālajiem procesiem publiskās pārvaldes darbā (Saeimas komisijas, nozaru ministriju darba grupas, Valsts sekretāru sanāksmes, utt.), kuros ikvienam interesentam ir iespēja līdzdarboties. Kā līdz šim, informācija pirmajiem būs pieejama LPA biedriem - informācija tiks ievietota LPA Facebook Biedru grupā, bet piektdienās citi interesenti saņems informāciju ziņu lapā, L.P.A. aplikācijā par Saeimas komisiju sēdēm, kā arī mājaslapā www.nvo.lv. Vēršam uzmanību, ka darba kārtības nereti mainās nedēļas garumā, tādēļ informācija var tikt mainīta un aktuālo informāciju atradīsiet www.nvo.lv lapā.

Koncentrēta informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit. Dalību MK un VSS sēdēs var pieteikt, rakstot uz pasts@mk.gov.lv, savukārt Saeimas komisiju sēdēs, dalība jāpiesaka attiecīgajai komisijai, rakstot uz (..).komisija@saeima.lv. Vēršam uzmanību, ka šobrīd sēdes notiek tikai attālinātā režīmā, un piekļuves kodi tiek nosūtīti uz e-pasta adresi neilgi  pirms plānotā sēdes sākuma.


Valsts sekretāru sanāksme - Tiesību akta projekts pēc to izstrādes ministrijās un pirms iesniegšanas Ministru kabinetā tiek izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (VSS).Desmit darba dienu laikā no normatīvā akta projekta izsludināšanas VSS ikvienam interesentam ir iespēja sniegt priekšlikumus un iebildumus par attiecīgo projektu ( līdz katras trešdienas plkst. 15.00. No trešdienas plkst. 9.00 līdz 15.00 ikvienam interesentam ir iespēja pieteikties oficiāla atzinuma sniegšanai. Pēc tam, kad normatīvā akta projekts ir izsludināts VSS, tad joprojām ir iespēja pieteikties atzinuma sniegšanai, bet projekta izstrādātājs var neņemt vērā priekšlikumus un nepaskaidrot atteikuma iemeslu.

Normatīvo aktu projekti, kuri ir pieteikti, apskatāmi šeit.

Savukārt izsludinātie normatīvo aktu projekti apskatāmi šeit.


Informācija par 2020. gada 8. oktobrī izsludināšanai pieteiktajiem normatīvajiem aktiem, kuri var attiekties uz NVO sektoru:


Tiesību akta projektsVSS numursProjekta mērķis un iespējamā ietekme

Pamatnostādņu projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492920

VSS-861
Pamatnostādnes ir politikas ietvars, kas nodrošina valsts valodas politikas pēctecību un Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam (NAP2027) noteikto mērķu un uzdevumu ieviešanu atbilstoši NAP 2027 6. prioritātes "Atvērta, droša un tiesiska sabiedrība” rīcības virziena "Saliedētība" uzdevumam un tā indikatoriem, proti, latviešu valodas lietojuma palielināšanu ikdienas saziņā, tostarp digitālajā un sabiedrisko mediju vidē, paplašinot valodas apguves pieejamību un uzlabojot kvalitāti.

Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un tās vispārējo stratēģisko mērķi""

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492905

VSS-850
Ar informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta protokollēmumu tiek plānots saglabāt valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.CSDD vispārējo stratēģiskais mērķis - nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu un sniegt kvalitatīvu un inovatīvu ieguldījumu ilgtspējīgas satiksmes drošības paaugstināšanā, attīstot transportlīdzekļu uzskaites, tehniskā stāvokļa kontroles un vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus, kas veicina drošu satiksmi, kā arī uzturot nozīmīgus infrastruktūras objektus.

Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumu noteikumi"

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492922

VSS-863
Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu minimālo kvalifikācijas celšanas pasākumu apjomu un saturu nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem. Noteikumu projekts izstrāds, jo šāds uzdevums noteikts Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā.

Informācija par pārējiem pieteiktajiem normatīvajiem aktiem pieejama šeit:

SVARĪGI!
Atzinumu sniegšanai jāpiesakās līdz trešdienas plkst. 15.00, rakstot uz e-pastu vk@mk.gov.lv
Atzinumu sniegšanas termiņš – š.g. 22. oktobris!

Ministru kabineta sēde - Ministru kabineta (MK) sēdē par normatīvā akta projektu var izteikties ieinteresētās personas. Taču vēršam uzmanību, ka sākotnēji iebildumi par dokumentu ir jāiesniedz publiskās apspriešanas laikā, kas ir pēc projekta izsludināšanas VSS. Tikai gadījuma, ja pēkšņi ir tapis zināms, ka normatīvais akts tiek izskatīts MK sēdē, piemēram, virzīts no nozaru ministrijas steidzamības kārtā, tad šādā gadījumā ikvienam ir iespēja izteikt viedokli.
Ja atzinumā ņemtie iebildumi nav ņemti vērā vai neapmierina pamatojums, kāpēc tiek atteikti priekšlikumi, tad atzinuma sniedzējs var pieteikties uz sēdi un sēdes laikā lūgt vārdu, lai izteiktos.

Saeimas komisijas – Saeimas līmenī ieteicams sadarboties ar komisiju, kas atbildīga par likumprojekta virzību. Pēc tiesību akta saņemšanas Saeimā tas tiek nodots komisijai, kura būs atbildīga par projekta izskatīšanu un virzību Saeimā. Proti, sākotnēji tiesību akta projekts tiek skatīs komisijas sēdē, kur tiek noteikts, vai komisijas locekļi atbalsta dokumenta virzību ar vai bez priekšlikumiem. Ja tiek atbalstīts, ka sabiedrība var iesniegt priekšlikumus, tad noteiktajā termiņā ikvienam interesentam ir iespējams izteikt savu viedokli sniedzot priekšlikumus un viedokli par dokumentu. Pēc noteiktā termiņa beigām, komisijas sēdē tiek izskatīti priekšlikumi un uzklausīti par tiesību akta projektu ieinteresētās organizāciju (pārstāvētās mērķa grupas) viedokli.

Svarīgi atcerēties, ka, neskatoties uz to, ja NVO jau iepriekš bija iesaistījusies likumprojekta izstrādē ministrijas darba grupā un/vai sniedza atzinumu Valsts sekretāru, Ministru kabineta komitejai un/vai Ministru kabinetam, NVO ir vēlams būt aktīviem arī Saeimas līmenī, jo likumprojekta gaita ir sekojoša:

* Saeimas atbildīgā komisija (tehniski) apstrādā tekstu 1.lasījumam;
* Pirmajā lasījumā deputāti balso konceptuāli un nodod projektu komisijām;
* Starplaikā atbildīgā komisija pieņem priekšlikumus grozījumiem;
* Otrajā lasījumā deputāti balso par konkrētu pantu redakcijām.
* Trešajā lasījumā notiek likuma pieņemšana;
* Steidzamības kārtā Saeimā likumprojektam ir tikai divi lasījumi. 

Aktuālāko informāciju par komisijas sēdēm iespējams iegūt katru piektdienu. Plašāka informācija par Saeimas komisijām un darba kārtību pieejama šeit


Komisija:Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 13. oktobris plkst. 10.00
Darba kārtība:

1. Likumprojekts “Grozījums Dzīvokļa īpašuma likumā” (Nr. 545/Lp13) pirms pirmā lasījuma;

2. Likumprojekts “Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā” (Nr. 685/Lp13) pirms otrā lasījuma;

Komentārs:
Grozījumi likumprojektos ir saistīti ar dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanu, elektromobilitātes un vides pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti. Likumprojekti paredz samazināt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai nepieciešamo balsu vairākumu. Kā arī, lai novērstu tiesiskā regulējuma redakcionālas nepilnības un atšķirīgas interpretācijas iespējas.
Komisija:Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija
Sēdes norises laiks:
2020. gada 13. oktobris plkst. 12.00
Darba kārtība:
Par bezmaksas augstākās izglītības ieviešanas iespējām
Komisija:Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisija
Sēdes norises laiks:2020. gada 13. oktobris plkst. 13.00
Darba kārtība:Platjoslas projekts: nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras un tās pieejamības attīstība un izaicinājumi.
Komisija:Sociālo un darba lietu komisija
Sēdes norises laiks:2020. gada 14. oktobris plkst. 10.00
Darba kārtība:Par plānotajiem pakalpojumiem un pabalstiem labklājības nozarē 2021.gada budžeta ietvarā.
Komisija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
Sēdes norises laiks2020. gada 14. oktobris plkst. 10.00
Darba kārtībaLikumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 150/Lp13) pirms otrā lasījuma.
KomentārsLikumprojekta izskatīšana uzsākta jau 12. Saeimas laikā. Grozījumi precizē, kas ir radniecība amatpersonām, tiek izslēgta interpretācijas iespēja par amatu savienošanu, noteikti ierobežojumi ienākumu gūšana, kas nav saistīti ar tiešo amata pienākumu pildīšanu, kā arī ir papildināts regulējums par ziedojumu pieņemšanu. Proti, tiek ierobežota iespēja amatpersonām pieņemt ziedojumus.
Komisija:Publisko izdevumu un revīzijas komisija
Sēdes norises laiks:2020. gada 14. oktobris plkst. 12.00
Darba kārtība: Vienotās atlīdzības sistēmas efektivitātes izvērtējums.
Komisija:Ilgtspējīgas attīstības komisija
Sēdes norises laiks:2020. gada 14. oktobris plkst. 12.00
Darba kārtība:Par ekonomikas Atveseļošanas un noturības plāna priekšlikumiem.
KomisijaAdministratīvi teritoriālās reformas komisija
Sēdes norises laiks2020. gada 14. oktobris plkst. 15.30
Darba kārtībaPar likumprojektu "Latviešu vēsturisko zemju likums"
KomentārsLikumprojektu izstrādājis Valsts prezidents.