Lemj saglabāt līdzšinējo līdzdalības praksi
10.09.2021

Otrdien, 7. septembrī valdība pieņēma grozījumus Ministru kabineta kārtības rullī, kas stājās spēkā 9. septembrī. Līdz ar to 9.septembrī darbību uzsāk TAP portāls. Atzinuma sniegšana TAP portālā būs iespējama divos veidos: biedrības un nodibinājumi var pieteikties Valsts kancelejā, lai izveidotu lietotāja kontu, vai arī iespējams autentificēties ar Latvija.lv.

Attiecībā uz izmaiņām sabiedrības līdzdalības iespējās, pret ko iepriekš iebilda Latvijas Pilsoniskā alianse, kā arī citas nevalstiskās organizācijas un sociālie partneri, tomēr lemts atstāt līdzšinējo praksi - Padomdevēju institūts Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta un Ministru kabineta komitejas sēdēs tiks saglabāts, proti, sociālajiem un sadarbības partneriem saglabāsies tiesības būt klāt šajās sēdēs visā to norises laikā.

Tāpat jaunā redakcija, pēc LPA iniciatīvas precizē, ka projekti, kuri attiecas uz pilsoniskās sabiedrības attīstību un biedrību un nodibinājumu darbību (pilsoniskās sabiedrības horizontālie jautājumi, demokrātijas kultūra un cilvēktiesības), tai skaitā nodokļu un finanšu jautājumi, pirms to izskatīšanas Ministru kabinetā iesniedzami Valsts kancelejā (Memoranda padomes sekretariātā) izskatīšanai Memoranda padomē, attiecīgi Memoranda padomes sēdē lemto atspoguļojot normatīvo aktu pavadošā anotācijā. Jāmin, ka slēgtajās Ministru kabineta sēdes, kurās tiks izskatīts nacionālās pozīcijas projekts, varēs piedalīties tie valdības sociālie partneri un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri būs snieguši atzinumus.

Līdz ar grozījumiem MK kārtības rullī turpmāk MK sēdes slēgtajā daļā, kurā tiek izskatīts nacionālās pozīcijas projekts, būs tiesības piedalīties ne tikai valdības sociālo partneru, bet arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri ir snieguši atzinumus. 

Attiecībā uz sabiedrības iespējām iesaistīties tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē saistībā ar valsts pārvaldes pāreju uz Vienotā Tiesību aktu portālu (TA portāls), panākta vienošanās ar Valsts kanceleju, ka gaidāms pārejas periods viena mēneša garumā, kad atzinumus par tiesību aktiem joprojām būs iespējams iesniegt ne tikai TA portālā, bet arī sūtot vēstules un e-pastus. Tāpat ministrijas aicinātas būt saprotošas gadījumos, kad organizācijai nav sava TA portāla konta vai ir sarežģījumi TA portāla darbā, vai ir sarežģījumi ar identitātes verificēšanas sistēmām.