Latvijas Pilsoniskā alianse uzsāk projektu par pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju
15.05.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā no š.g. maija līdz decembrim īstenos projektu “Palielināt iedzīvotāju ieguldījumu ilgtspējīgā pilsoniskajā sabiedrībā Baltijas jūras reģionā” (“Increasing citizen investments in a sustainable civil society in the Baltic Sea region”). Projekts tiks īstenots kopā ar partneriem no Igaunijas NENO un Zviedrijas Giva Sverige.

Projekta galvenais jautājums ir - kā radīt labvēlīgu vidi indivīdiem un uzņēmumiem, lai viņi ieguldītu Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas NVO, tā palīdzot risināt ilgtspējīgas attīstības izaicinājumus savās valstīs un Baltijas jūras reģionā kopumā? Šis jautājums skar vairākus aspektus, kas saistīti ar korporatīvo un individuālo ziedojumu motivējošiem faktoriem pilsoniskās sabiedrības organizācijās: 

1) tiesiskais regulējums, ieskaitot nodokļu politiku;

2) NVO kapacitāte;

3) NVO pievienotā vērtība;

4) izaicinājumi, kas izriet no reģionālajām un globālajām norisēm, un pilsoniskās sabiedrības loma šo tendenču negatīvās ietekmes ierobežošanā. 

20. maijā partneri tiksies pirmajā projekta darba grupas sēdē, lai apspriestu īstenojamās aktivitātes un COVID-19 izraisītas krīzes ietekmi uz projekta aktivitāšu kalendāru un noteikto mērķu sasniegšanu.


uploaded pictureŠī informācija ir tapusi ar Ziemeļu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.