Latvijas Pilsoniskā alianse iebilst pret vairākiem ierobežojumiem, kas iekļauti pilsoniskā dialoga stiprināšanas programmā
19.05.2023

Latvijas Pilsoniskā alianse iebilst pret vairākiem ierobežojumiem, kas iekļauti Eiropas Savienības fondu pasākumā “Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos” (pilsoniskā dialoga programma).

LPA uzsver, ka noteikumos paredzētie ierobežojumi būtiski samazina pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespējas kvalitatīvi īstenot pasākumā paredzētos mērķus, vienlaikus apdraudot organizāciju  kapacitāti.

Tādēļ LPA aicina: 

  • neierobežot īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas 20% apmērā un nodrošināt projekta īstenošanas personāla atlīdzības aprēķinu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajām mēnešalgu grupām un intervāliem.
  • izslēgt nosacījumu, ka kapacitātes stiprināšanas pasākumos netiks iesaistītas tās organizācijas, kas būs noslēgušas līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta īstenošanu Atveseļošanas fonda 6.3.1.4.i. investīcijas ietvaros, kā arī viņu sadarbības partneri. LPA uzsver, ka abu fondu pasākumiem ir atšķirīgs uzsākšanas laiks un mērķi, kā arī dubultā finansējuma riska novēršana un demarkācijas nodrošināšana jau ir noregulēta Ministru kabineta noteikumos.
  • neierobežot publiskā finansējuma apjomu līdz 40 % no plānotā kopējā finansējuma. LPA ieskatā, tas ir nesamērīgi zems procents pilsoniskā dialoga kvalitatīvai ieviešanai praksē, ņemot vērā, ka pamatizmaksas veido konsultantu, ekspertu un speciālistu izmaksas un aicina noteikt, ka publiskā finansējuma apjoms nepārsniegtu 80 % no projekta kopējā finansējuma. 

Ar LPA atzinumu var iepazīties šeit.


Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.
uploaded picture