Latvijas Pilsoniskā alianse aicina: esi atbildīgs pilsonis!
30.09.2022

Sestdien, 1. oktobrī, notiks 14. Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanas ir viena no pilsoņu iespējām izteikt savu viedokli par vēlamo valsts attīstību un tiešā veidā ietekmēt politiku. Ne visās pasaules valstīs šāda iespēja ir nodrošināta iedzīvotājiem, tādēļ novērtēsim demokrātijas sniegtās iespējas, būsim pilsoniski aktīvi.

Demokrātija nenozīmē tikai tiesības, bet arī pienākumus. To vidū ir pienākums būt atbildīgam pilsonim un vēlētājam. Tāpēc aicinām pirms balss nodošanas rūpīgi izvērtēt politisko partiju un to apvienība solījumus. Lai vieglāk izdarīt izvēli, Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi informāciju par politisko spēku solījumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos: