Latvijas Ordeņu brālība atklātā vēstule par Latvijas lauku skolu likteni
08.02.2024

Latvijas Ordeņu brālība ir sagatavojusi un nosūtījusi vēstulē minētajiem adresātiem atklātu vēstuli par Latvijas lauku skolu likteni. Latvijas Ordeņu brālības biedri visi ir saņēmuši Valsts augstākos apbalvojumus par savu darbu, par savu devumu Latvijai. Šobrīd LOB biedri izsaka savu dziļu nesapratni un protestu pret sasteigtajiem un valsts ilgtspējai nedraudzīgajiem lēmumiem. LOB biedru vidū ir daudzi kultūras, izglītības un dažādu tautsaimniecības nozaru profesionāļi gan Latvijā esoši, gan mūsu tautieši ārpus Latvijas (Lija Guļevska, Māra Svīre, Ilgonis Bērsons, Jānis Lejiņš, Virdžīija Lejiņa, Jāzeps Keišs, Andrejs Spridzāns, Inta Purva (Kanāda), Vija Vētra (ASV) un daudzi citi (260 biedri)).

Vēstule pieņemta biedrības "Latvijas Ordeņu brālība" biedru pilnsapulcē 2024. gada 3. februārī Rīgā. Ar vēstuli var iepazīties šeit.