Latvijas iedzīvotāji aicināti piedalīties sarunās par sabiedrības līdzdalības jautājumiem
09.10.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Latvijas iedzīvotājus 15. – 30. oktobrim piedalīties sarunās neformālā gaisotnē par sabiedrības līdzdalības jautājumiem, kas norisināsies visos Latvijas reģionos: 

15. oktobrī Preiļos, plkst. 11.00, Bārs - restorāns “Levaž”,  Kooperatīvā 1c;

16. oktobrī Smiltenē, plkst. 14.00, Parka viesnīca “Brūzis”, Brūža iela 2;

21. oktobrī Talsos, plkst. 16.00, Talsu Tautas nams “Tornīša" zāle,  Lielā iela 19/21;

28. oktobrī Rīgā, plkst. 17.00 (vieta vēl tiks precizēta);

30. oktobrī Bauskā, plkst. 15.00 (vieta vēl tiks precizēta).

2020. gads iezīmējas ar intensīvu turpmākās septiņgades politiku plānošanu, tāpat ir pabeigts darbs pie administratīvi teritoriālās reformas, tādēļ ir uzsākts darbs pie jaunu likumu un politiku pamatnostādņu un plānu izstrādes, kas savukārt iezīmē arī pārmaiņas sabiedrības līdzdalības procesos. Kā būtiskākos dokumentus var minēt – jaunais Pašvaldību likums, Saliedētības politikas pamatnostādnes un to īstenošanas plāns, Valsts kancelejas pamatnostādnes valsts pārvaldei, kas ietver arī pamatprincipus jēgpilnai sabiedrības līdzdalībai, kā arī gaidāmais tiesību aktu portāls.

Tā kā pilsoniskajai sabiedrībai šobrīd ir un būs arī tuvākajā laikā iespēja līdzdarboties normatīvo aktu un jauno koncepciju komentēšanā, ar mērķi tos uzlabot un izstrādāt, balstoties uz tiešo patērētāju – iedzīvotāju – vajadzībām, Latvijas Pilsoniskā alianse vēlas apzināt sabiedrības pārstāvju līdzšinējo pieredzi līdzdalībā pašvaldības un nacionālā līmenī, kā arī noskaidrot redzējumu par šobrīd konceptuāli atšķirīgiem jautājumiem, piemēram, vai Pašvaldību likumā paredzētajām iedzīvotāju valdēm būtu jābūt iedzīvotāju vēlētām vai pašvaldības deputātu ieceltām. Tāpēc aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, piedalīties sarunās, iepriekš aizpildot pieteikšanās anketu šeit

Izteiktie vērtējumi par līdzšinējo praksi, priekšlikumi uzlabojumiem un izteiktie viedokļi tiks apkopoti, iesniegti atbilstošām iestādēm, kas izstrādā dokumentus, kā arī Latvijas Pilsoniskā alianse, balstoties uz tiem, sniegs atzinumus un paudīs viedokli sarunās ar lēmējiem.

Tikšanās klātienē notiks, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 ierobežošanai, taču, ja situācija pasliktināsies, tiksimies tiešsaistē, par to savlaicīgi informējot. 

Pasākuma laikā notiks fotogrāfēšana un filmēšana. Iegūtie video un foto materiāli var tikt izmantoti Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) publicitātes un mārketinga vajadzībām, kā arī ievietoti LPA sociālajos tīklos un interneta vietnē www.nvo.lv


 uploaded picture

Pasākumu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Friedrich-Ebert-Stiftung biroju Baltijas valstīs.