Labākās idejas rodas tad, kad izejam ārpus savas komforta zonas!
15.05.2020

12. maijā norisinājās Latvijas Pilsoniskās alianses organizētās apmācības mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām “Radošās domāšanas metodes praktiskiem risinājumiem”. Apmācības vadīja biedrības ZINIS pārstāve Vita Brakovska. Apmācībās dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar dažādām metodēm, kā attīstīt sevī radošumu un spēt rast inovatīvus risinājumus ierastiem notikumiem, priekšmetiem, situācijām. Kā uzsvēra apmācību vadītāja, katram cilvēkam ir savas īpašās prasmes, spējas, pat īpatnības, kuras var attīstīt un pārvērst lielā spēkā, stiprinot organizācijas darbu. Tāpat katram no mums piemīt “3H” spēks, kuru pielietojam katru dienu un dzīves laikā arī pilnveidojam. Tas nozīmē: 

1) Head (galva) – zināšanu spēks;

2) Heart(sirds) – aizrautības spēks;

3) Hand (roka) – prasmju spēks.

Vita Brakovska pastāstīja arī par dažādām metodēm, kas palīdz attīstīt radošo domāšanu kā “Tradicionālo pieņēmumu apgāšanas metode”, “Ortodoksālā metode”, Ērģeļu metode, “SCAMPER” metode, kā arī “5K” metode – tā ir 5 kāpēc metode problēmas cēloņu noskaidrošanai, kas noder gan organizācijas darbā, gan arī katram individuāli. Plašāk par šo metodi var uzzināt šeit. 

uploaded picture


Apmācības noritēja saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” rezultātiem.