Ko politiskās partijas sola pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas jomā?
12.08.2022

Latvijas Pilsoniskā alianse ir izveidojusi politisko solījumu apkopojumu no politisko partiju un to apvienību programmām, kas kandidē uz 14. Saeimu līdzdalības, pilsoniskās sabiedrības un nevalstiskā sektora attīstības jomās.

Apkopojumā iekļauti solījumi no partiju 4000 zīmju programmām, kas skar demokrātijas, pilsoniskās sabiedribas un NVO atīstības jomas. Teksts iekļauts pārkopējot tiešā veidā no partiju un to apvienību programmām, bez interpretācijas un komentāriem. Partiju numerācija atbilst vēlēšanu saraksta numuram. Apkopojums pieejams šeit.

Augustā Latvijas Pilsoniskā alianse uzsāks podkāstu sēriju, kurā klausītāji varēs iepazīties ar partiju un to apvienību, kas atsaucās uz LPA aicinājumu piedalīties, solījumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos. 

Aicinām iepazīties, lai 1. oktobrī varētu izdarīt pārdomātu izvēli!