KM kandidātei augsta politiskā prioritāte jāpiešķir pilsoniskās sabiedrības spēcināšanas jautājumiem
13.09.2023

Trešdien, 13. septembrī, Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) nosūtīja kultūras ministres kandidātei Agnesei Loginai aicinājumu augstu politisko prioritāti piešķirt pilsoniskās sabiedrības spēcināšanas jautājumiem. Risinot samilzušo problēmu attiecībā uz neesošu mērķtiecīgu atbalsta un attīstības politiku, paredzēt ministra biedru, kas strādā ar saliedētības, pilsoniskās sabiedrības un mediju jautājumiem, un / vai paredzēt kādam no ministra padomniekiem atbildību par šiem jautājumiem.

Tāpat LPA arī vērš uzmanību uz to, ka līdz ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietas sekretariāta likvidēšanu 2009. gadā, Latvijā radusies situācija, ka valstī nepastāv valsts pārvaldes institūcija, kas pārrauga šo starpsektoru politiku. 


Šobrīd aktuālie jautājumi: 

 • aicinājums Kultūras ministram risināt samilzušo situāciju par Kultūras ministrijas izvairīšanos uzņemties atbildību pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, kas kopš Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietas sekretariāta likvidēšanas ir neatrisināta problēma,
 • nostiprināt pilsonisko dialogu Saeimas kārtības rullī un Ministru kabineta kārtības rullī,
 • stiprināt institucionalizēto sabiedrības līdzdalības mehānismu jeb NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes darbību,
 • noteikt no valsts pārvaldes institūcijām sadarbības un galveno atbalsta partneri (politiskā un ierēdniecības līmenī) pilsoniskajai sabiedrībai, kas būs atbildīgs par tā darbību un attīstību,
 • sakārtot biedrību un nodibinājumu klasificēšanas kārtību, lai informācija par nevalstisko sektoru būtu korekta un visaptveroša, 
 • veikt nevalstiskā sektora monitoringu un piedāvāt risinājumus, kā nodalīt no biedrībām un nodibinājumiem tādas organizācijas, kas tiek asociētas ar šo sektoru, bet pēc būtības atbilst citai juridiskai formai,
 • pabeigt darbu pie sabiedriskā labuma organizāciju sistēmas pilnveidošanas, kas ietver arī birokrātiskā sloga samazināšanu un ziedošanas mehānismu,
 • ievērojot vienlīdzības, caurskatāmības un tiesiskās paļāvības principus, nodrošināt mehānismu, kurā valsts budžeta finanšu līdzekļi nevalstiskajām organizācijām tiek pārdalīti saskaņā ar politikas plānošanas dokumentiem,
 • nodrošināt nediskriminējošu pieeju finanšu mehānismos attiecībā pret juridiskajām formām “biedrības un nodibinājumi”, paredzot investīciju pieeju ES fondu finanšu mehānismos visām juridiskajām formām, t.sk., biedrībām un nodibinājumiem. 
 • palielināt NVO fondam finansējumu vismaz 5 milj., eiro apmērā, ieviest mērķprogrammas brīvprātīgā darba attīstībai, noturībspējas stiprināšanu, u.c.,
 • izstrādāt jaunu ziedošanas sistēmu Latvijā, nodrošinot labvēlīgu tiesisko vidi privātpersonu un juridisko personu motivēšanai ziedot, tai skaitā, izstrādājot ekonomiskos stimulus uzņēmējiem.

Ar vēstuli var iepazīties šeit.