Kas nosaka mūsu attieksmi pret atšķirīgo?
11.09.2020

8.septembrī tika aizvadītas Latvijas Pilsoniskās alianses organizētās tiešsaistes apmācības “NVO loma, sniedzot atbalstu diskriminācijas un neiecietības gadījumos”, kuru laikā pretdiskriminācijas un starpkultūru komunikācijas jautājumu eksperte Sigita Zankovska-Odiņa klātesošos iepazīstināja ar dažādām diskriminācijas formām, NVO lomu diskriminācijas novēršanā, kā arī dalījās ar dažādiem piemēriem no pieredzes par stereotipu, aizspriedumu un diskriminācijas lomu sabiedrībā. Tāpat apmācību gaitā tika runāts par sabiedriskās domas aptaujām un potenciāliem, visvairāk diskriminētākajam sabiedrības grupām, kā arī vērsta uzmanība, kur iespējams vērsties pēc palīdzības un kāds ir likumiskais ietvars saskaroties ar šādām situācijām.

Sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas Pilsoniskā alianse īstenojusi 9 apmācības par starpkultūra dialoga jautājumiem, kapacitātes stiprināšanas un pilsoniskās sabiedrības jautājumiem, kurās kopumā piedalījās gandrīz 200 dalībnieku. Apmācības “NVO loma, sniedzot atbalstu diskriminācijas un neiecietības gadījumos” bija noslēdzošās apmācības šajā projekta ciklā.

uploaded pictureApmācības norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” rezultātiem.