Kandidēt uz LPA Padomi varēs līdz 1. martam
02.02.2024

2024. gadā Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) Padomes vēlēšanas notiks 15. martā, tādēļ LPA aicina biedrus izvērtēt savu vai kādu citu kolēģu motivāciju kandidēt uz LPA Padomi līdz š. g. 1. martam, aizpildot anketu šeit. Gatavojoties LPA Padomes vēlēšanām 2024. gadā, kas notiks 15. martā, LPA biedri ir aicināti iepazīties ar Padomes nolikumu, kurā ir aprakstīts Padomes darbības apraksts, sagaidāmā kompetence un iesaiste LPA procesos. Ar Padomes nolikumu var iepazīties šeit.


Padomi ievēl LPA biedru kopsapulce. Par Padomes locekļa kandidātu LPA biedrs var izvirzīt pats sevi vai cits biedrs, to iepriekš saskaņojot ar kandidātu. Padome ir LPA pārvaldes institūcija un tās locekļi organizācijas attīstībā pilda stratēģiska lēmēja, padomdevēja un pārrauga funkciju.


Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.
uploaded picture