Jaunās nacionālās apņemšanās veicinās atklātību valsts pārvaldē un pašvaldībās
14.02.2020

Ministru kabinetā 11. februārī apstiprināts Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2020. – 2021. gadam, kas Latvijā turpinās iedzīvināt atklātību, atbildību un pilnveidot sabiedrības līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā. Rīcības plānā iekļautas sešas apņemšanās, kas nākamajos divos gados veicinās publisko iepirkumu un līgumu atklātību, informācijas atklātībai nozīmīgu datu kopu atvēršanu, interešu pārstāvniecības un lobēšanas atklātību, atvērtās pārvaldības principu ieviešanu pašvaldībās, kvalitatīvu sabiedrības iesaisti reformu procesos un sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā, kā arī korupcijas un interešu konflikta risku novēršanu. Plānā nozīmīga loma atvēlēta sabiedrības uzticības veicināšanai valsts un pašvaldību institūciju efektīvai rīcībai ar budžeta un Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem.
Rīcības plāna īstenošanu koordinē Valsts kanceleja. Plāna izstrādē un īstenošanā iesaistīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Veselības ministrija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Valsts kanceleja. Plāns tiks īstenošanā tika aicināta piedalīties arī Saeima un Latvijas Pašvaldību Plāna izpildē iesaistīsies arī virkne citu valsts institūciju, kā arī biedrības “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, “Sabiedrība par atklātību - Delna” ManaBalss.lv, “Latvijas Pilsoniskā alianse” un  citi sabiedrības pārstāvji. Vairāk par rīcības plānu iespējams uzzināt šeit.