Izstrādāta rokasgrāmata un prezentācijas par pārtikas atkritumu samazināšanu
06.03.2020

Projekta “Ar cieņu par pārtiku” ietvaros biedrība Zaļā brīvība izstrādājusi materiālus tālākizglītotājiem – rokasgrāmatu un prezentācijas par pārtikas atkritumu samazināšanu. Rokasgrāmata veidota kā resurss, ko var pielāgot savas vai vietējās kopienas izpratnes veicināšanai, kā arī izmantot kā papildmateriālu mācību stundu, nodarbību un lekciju vadīšanā, mācību programmu īstenošanā vai pasākumu organizēšanā izglītības iestādē, pašvaldībā vai nevalstiskā organizācijā. Tajā var atrast praktiskus padomus, kā sagatavoties diskusijai ar mērķauditoriju un kā organizēt plānotos pasākumus par pārtikas atkritumu globālo ietekmi un risinājumiem to mazināšanai mājsaimniecībās. Prezentācijas var izmantot mērķauditorijas izpratnes veicināšanā par pārtikas atkritumu rašanos, globālajām ietekmēm un mazināšanu savā ikdienā.


Drīzumā tiks organizēta pieteikšanās mācību semināriem, kuros varēs bagātināt tālākizglītotāju kompetenci globālās izglītības pieejas un dažādu metožu izmantošanā pārtikas atkritumu mazināšanas jautājumu aktualizēšanai formālajā un neformālajā izglītībā. Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.