Izmantojiet iespēju pieteikties dalībai AIF projektu atlases komisijās!
24.07.2020

Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji tiek aicināti pieteikties dalībai AIF projektu atlases komisijās, informē  Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF). Projektu atlases komisijas uzdevums ir sagatavot AIF padomei apstiprināšanai iesakāmo projektu un rezerves projektu rindojumu, balstoties uz vērtētāju darba rezultātiem, kā arī ņemot vērā katra atsevišķā projekta un visu konkrētā konkursa projektu kopuma stratēģisko atbilstību AIF mērķim un izvēlētās programmas kopējiem rezultātiem, aktivitāšu ietvariem un to indikatoriem, atbilstību AIF darbības principiem, projektu tematiskajām jomām un to specifiskajiem nosacījumiem.
Lai pieteiktos uz komisijas locekļa vai aizvietotāja kandidatūru, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem līdz 2020. gada 26. jūlijam jāiesniedz pieteikums NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei, nosūtot to uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv. Plašāk par iespēju pieteikt savu kandidatūru iespējams uzzināt šeit.