Individuālā pieeja ziedotājam –visefektīvākais ziedojumu piesaistīšanas veids
02.10.2020

Ceturtdien, 1.oktobrī, notika projekta “Palielināt iedzīvotāju ieguldījumu ilgtspējīgā pilsoniskajā sabiedrībā Baltijas jūras reģionā” (“Increasing citizen investments in a sustainable civil society in the Baltic Sea region”) partneru tikšanās ar Zviedrijas nevalstiskajām organizācijām, lai dalītos pieredzē par cilvēku un biznesa sektora ziedošanas paradumiem nevalstiskajam sektoram. Diskusijas sākumā Igaunijas organizācijas NENO un Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāves ieskicēja situāciju Latvijā un Igaunijā, lai iezīmētu atšķirīgās pieejas un situācijas abās valstīs.

Kā norādīja Igaunijas pārstāve Kai Klandorf, pēdējos piecos gados cilvēki vairāk vēlas ziedot pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī vairāk iesaistīties brīvprātīgajā dabā, attiecīgi, ir vērojams straujš ziedojumu pieaugums. Tāpat salīdzinoši liela sabiedrības daļa izvēlas ziedot nelielas summas, bet ļoti regulāri, piemēram, kā ikmēneša ziedojumu. Savukārt mantu un pakalpojumu ziedojums nav tik populārs.

Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāve Kristīne Zonberga, raksturojot situāciju Latvijā, iezīmēja, ka pēdējo trīs gadu laikā ir vērojams ziedojumu kritums gan no privātpersonām, gan uzņēmumiem nevalstiskajam sektoram, kas ir tieši saistīts ar izmaiņām nodokļu politikā. Pēc biedrību un nodibinājumu gada pārskatos sniegtajiem datiem var secināt, ka ar ziedojumiem visvairāk atbalstītās jomas ir sports, labdarība, kultūra, izglītība un sociālās labklājības uzlabošana. Attiecīgi 2018. gadā vislielāko ziedojumu kritumu piedzīvoja labdarība (-31%), kultūra (-30%) un sports (-29%).

Savukārt Zviedrijas nevalstisko organizāciju pārstāvji īpaši izcēla Facebook ziedošanas pogu, kas ir veiksmīgs rīks, lai piesaistītu ziedojumus organizācijai. Tāpat zviedri uzvēra, ka ziedotāji vēlas vairāk iesaistīties, ne tikai ziedot, bet tādejādi arī parādīt, ka ir sociāli atbildīgi, bet arī saņemt pretī atgriezenisko saiti, akcentējot savu līdzdalību. Ņemot vērā, ka tika pārstāvēta dažādas Zviedrijas organizācijas, tad arī tikai izcelti dažādi izaicinājumi, kā piemēram – izglītošana par konkrēto jomu, publicitāte, brīvprātīgo apmācība un citi. Diskusijas dalībnieki atzina, ka individuālā pieeja uzrunājot potenciālo ziedotāju tomēr ir visefektīvākā un visbiežāk sniedz vēlamo rezultātu.

10. novembrī tiks prezentēts dokuments, kurā tiks apkopotas atziņas no šīs tikšanās, kā arī aptauju rezultātu par iedzīvotāju, uzņēmumu ziedošanas paradumiem NVO, kā arī NVO pieredze ziedojumu saņemšanā Latvijā, Zviedrija un Igaunijā.


uploaded pictureŠī informācija ir tapusi ar Ziemeļu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.