Iespējams, ka 2022.gadā varētu auditēt sabiedrības līdzdalību ministrijās
20.11.2020

Ik gadu Finanšu ministrija nosaka vairākas nākamā gada prioritātes, kurās tiks veikts audits. Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) publiskās apspriešanas laikā iesniedza priekšlikumus  par 2021. gada auditējamām prioritātēm, aicinot auditēt sabiedrības līdzdalību ministrijās un valsts un pašvaldību budžeta finansējumu nevalstiskajām organizācijām, tomēr, nesaņemot atbalstu no pārējām projekta izstrādē iesaistītajām institūcijām (rīkojuma projekta izstrādē tika iesaistītas nozaru ministrijas, Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Valsts kontrole), LPA sniegto priekšlikumu izskatīs par iespējamo prioritātes noteikšanai 2022.gadam.

Finanšu ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts “Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2021.gadam” ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, un LPA plāno atkārtoti aicināt Finanšu ministriju iekļaut auditējamo prioritāšu vidū sabiedrības līdzdalību un finansējuma piešķīrumu nevalstiskajām organizācijām.

Viens no LPA priekšlikumiem bija iekļaut audita plānā pasākumu, kas būtu saistīts ar izvērtēšanu, kādā apmērā nozaru ministrijās un valsts pārvaldes iestādēs tiek nodrošināta sabiedrības līdzdalība normatīvo aktu izstrādē, publiskajā apspriešanā, nevalstisko organizāciju pārstāvju iesaistīšana dažādās konsultatīvajās padomēs nozaru ministrijās un citās līdzdalības formās, kā to nosaka virkne normatīvo aktu.

Savukārt, kā otru audita pasākumu, aicinājām paredzēt valsts un pašvaldību budžeta finansējumu nevalstiskajām organizācijām auditu. Līdz šim publiski pieejami ir tikai valsts budžeta izdevumi, kas nesniedz visaptverošu ieskatu par finanšu plūsmām, to izlietojumu, sasniegtajiem rezultātiem un to pamatotību.