Ieskats Latvijas Pilsoniskās alianses 2021 plānā
08.01.2021

2020.gads bijis izaicinājumu pilns gads, un lai gan mums vēl priekšā cīņa ar Covid-19 izplatības un krīzes negatīvo seku mazināšanu, mūsu pašu ziņā ir tas, kādi būsim pēc krīzes – vai būsim kļuvuši stiprāki, saliedētāki un atbildīgāki. Novēlam, lai stipra veselība, nerimstošs darba spēks un optimisms! 

Jaunais gads ir aizsācies, un vēlamies padalīties ar 2020.gadā paveiktā atskatu un iezīmēt par jau šobrīd zināmajiem būtiskākajiem notikumiem 2021.gadā un aicināt biedrus iesaistīties aktivitātēs:

+ 27. februārī svinēsim 12. Vispasaules NVO dienu, kurā tiek īpaši izcelta NVO misija vietējā, nacionālā un starptautiskajā līmenī. Iedvesmosim citus, stāstīsim par savas organizācijas veiksmēm, paveiktajiem darbiem un radīsim jaunas iniciatīvas! Aicinām dalīties ar informāciju par plānotajiem pasākumiem, notikumiem un iniciatīvām, kas tiks veiktas NVO dienā. Iesūti alianse@nvo.lv un mēs padalīsimies!

+ Ar pilsoniskās izglītības iniciatīvu “Jaunais pilsonis” turpināsim veicināt jauniešos pilsoniskās līdzdalības kompetenci, vienlaikus popularizējot pilsonisko sabiedrību;

+ 2020.gadā tika atlikts Saeimas un NVO forums un Memoranda padomes konference, tomēr bija uzsāktas sarunas par diviem forumiem/konferencēm šogad – gada sākumā un gada otrajā pusē. LPA, tāpat kā līdz šim, līdzorganizēs šos pasākumus, mēģinot arī rast idejas, kā padarīt tos diskusijām draudzīgākus, lai NVO spētu daudz veiksmīgāk aktualizētu sev svarīgos jautājumus sektorā;

+ LPA piedalīsies sarunu festivālā “LAMPA” (nav vēl zināms formāts un laiks), kā arī plāno turpināt iepriekšējā gadā iesākto pilsonisko iniciatīvu “Demokrātijas nedēļa” (1.-9.maijs); 

+ Kopš 2017.gada esam kļuvuši par galveno partneri labo darbu un iniciatīvu izcelšanā “Balva Cilvēka izaugsmei”, un šogad jau 8. reizi pasniegsim balvas par pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā. Šis balvu konkurss ir laba iespēja izcelt arī NVO labos darbus, tāpēc aicinām sekot līdzi norisēm jums apkārt un nominēt iniciatīvas. Balvas ceremonija šogad notiks 23. septembrī;

+ Papildus turpinām strādāt pie interešu pārstāvības, finanšu ilgtspējas ieviešanas. Ņemot vērā, ka 2021.gadā Covid-19 radītā krīze turpinās, arī LPA biroja viena no prioritātēm būs krīzes negatīvo seku mazināšana. Aicinām aktīvi iesaistīties sektora kopīgu nostāju veidošanā, kā arī sniegt ieguldījumu krīzes pārvarēšanā, palīdzot dažādām mērķa grupām šajā sarežģītajā laikā. 

Šeit arī būtiski pieminēt, ka saistībā ar interešu pārstāvniecību:

1) plānojam turpināt iepriekšējā gadā iesākto – organizēt regulārās ikmēneša tikšanās, kurās pārrunāt aktualitātes sektorā un vienoties par kopēju rīcību lobēšanā, kas pierādījās , kā ļoti veiksmīgs modelis;

2) šāda sadarbība, resursu koordinācija un regulārās apspriedes šogad būs īpaši svarīga, jo publiskā pārvalde ir ieplānojusi daudzu pārmaiņu veikšanu, kas ietekmēs arī sektoru. Aicinām būt aktīviem un līdzdarboties darba grupās un atsaukties uz LPA aicinājumiem viedokļu sniegšanā. Tikai kopīgi varam sasniegt labvēlīgu rezultātu. 

+ Šogad turpināsim arī darbu pie sektora pašregulācijas jautājumiem un LPA iekšējo procedūru un dokumentāciju pilnveidošanas. Atgādinām, ka 2020.gadā tika izstrādāta Biedru politika ar virkni pavadošo dokumentu: Biedrību un nodibinājumu ētikas kodekss, LPA interešu konfliktu novēršanas vadlīnijas, LPA biedru darba un interešu grupu nolikums, LPA deleģēto pārstāvju izvirzīšanas un pārstāvniecības kārtība. Tāpat tika izstrādātas LPA ētiskā finansējuma vadlīnijas. Visi apstiprinātie dokumenti pieejami šeit, un aicinām LPA biedrus ievērot savā darbībā un/vai pēc nepieciešamības tos pielāgot saviem iekšējiem procesiem. Šogad nozīmīgākais dokuments būs LPA Pašregulācijas politika - leģitimitātes, caurskatāmības un atbildības globālā standarta ieviešanai. 

+ Ņemot vērā “krīzes mācības”, 2021.gadā LPA birojs plāno kā vienu no prioritārajām aktivitātēm izvirzīt drošumspējas jautājumus, kā arī veicināt, ka nevalstiskais sektors tiek atzīts par pilnvērtīgu sadarbības un sarunu partneri politikas plānošanas un ieviešanas jautājumos, kā arī krīžu pārvarēšana. 

Par ikvienu no notikumiem ziņosim plašāk, kā arī regulāri informēsim par biroja aktivitātēm un aicināsim iesaistīties. Priecāsimies par Jūsu atsaucību un sadarbību!