Iedzīvotāju diskusijas noslēgušās – kas notiks tālāk?
21.02.2020

Gandrīz divu nedēļu garumā dažādās Latvijas pilsētās - Aizkrauklē, Daugavpilī, Rīgā, Liepājā un Valmierā - norisinājās Latvijas Pilsoniskās alianses organizētās iedzīvotāju diskusijas par saliedētu sabiedrību. Diskusiju laikā iedzīvotājiem bija iespēja aktīvi izteikt savus ierosinājumus par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnēm. Bija iespēja novērot aktīvu iedzīvotāju iesaisti diskusiju procesā - diskusiju dalībnieki bija atsaucīgi, izteica savu viedokli, kritiku un ierosinājumos, norādot, ka labprāt vairāk iesaistītos šāda veida aktivitātēs, jo viņiem, kā Latvijas valsts iedzīvotājiem, ir svarīgi iesaistīties valsts politikas veidošanā.
Diskusijās Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga klātesošos iepazīstināja ar izvirzītajiem pamatnostādņu apakšmērķiem - Nacionālā identitāte un piederība, pilsoniskā kultūra un iekļaujošs pilsoniskums un integrācija, kā arī norādīja uz svarīgiem jautājumiem, par kuriem aicināja iedzīvotājus izteikt viedokli - pilsoniskā izglītība, valodas politika, sabiedrības izglītošana un informēšana par demokrātiskas valsts pamatiem un vērtībām, Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu līdzdalības veicināšanu sabiedrībā u.c.
Šonedēļ iedzīvotāju diskusijas veiksmīgi noslēdzās, kopumā uzklausot vairāk kā 150 iedzīvotāju, aptverot visdažādāko sabiedrības grupu pārstāvjus, arī dažādu biedrību biedrus, kā arī dažāda vecuma un izcelsmes sabiedrības locekļus. Sabiedrības dažādība diskusijās nodrošināja atšķirīgu viedokļu saņemšanu, kas padarīja diskusijas īpaši spraigas un interesantas gan to moderatoriem, gan pašiem diskusiju dalībniekiem. Un iedzīvotāju diskusijas bija lieliska iespēja katram tās dalībniekam pārbaudīt savu toleranci un atvērtību dažādiem viedokļiem.
Šobrīd norit diskusijā izteikto viedokļu apkopošanas process. Un turpmākie soļi ir sekojoši: šī gada pavasarī Kultūras ministrija plāno izveidot  pamatnostādnes, taču pirms tam pamatnostādņu projekts tiks prezentēts NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomē, NIPSIP uzraudzības padomē, projekta izsludināšana Valsts sekretāru sanāksmē un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā. Būtiski – visos šajos procesos iedzīvotājiem vēl būs iespēja sniegt savus viedokļus un ierosinājumus, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt aktīviem arī turpmāk. It īpaši tādēļ, ka diskusiju apmeklētāji izteica cerību, ka viņi ir tikuši sadzirdēti un izteiktie priekšlikumi tiks ņemti vērā un ietverti topošajā dokumentā  - to mums būs iespēja uzzināt jau pavisam drīz.

Diskusijas organizēja Latvijas Pilsoniskā alianse, sadarbībā ar reģionālajiem NVO resursu centriem: Kurzemes NVO centru, Zemgales NVO centru, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Valmieras novada fondu, ar Kultūras ministrijas un British Council atbalstu.