Iedzīvotājiem informatīvā izdevumā regulāri būs iespēja iepazīties ar pašvaldību darbu
09.10.2020

Ceturtdien, 8.oktobrī, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par pašvaldībām” nosakot, ka informatīvo izdevumu, kurā pašvaldība vietējos iedzīvotājus informē par savu darbu, varēs izdot ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.  Grozījumi noteic, ka pašvaldības informatīvais izdevums ir periodisks iespiedtehnikā izdots izdevums un iedzīvotājiem pieejams bez maksas. Savukārt informatīvos izdevumus, kuros pašvaldība publicē domes un tās institūciju pieņemtos tiesību aktus un to skaidrojumus, varēs izdot biežāk.

Tāpat grozījumi arī nosaka, ka domes un komiteju sēdes pašvaldība arī turpmāk varēs organizēt attālināti. Sēdes attālināti varēs rīkot, ja attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi citus pulcēšanās ierobežojumus. Šāds priekšlikums rosināts, ņemot vērā noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības risku. 

Ar grozījumiem arī precizēts, kādos gadījumos pašvaldības dome vai komiteja var sanākt uz slēgto sēdi. Šādu sēdi varēs rīkot, ja jāizskata jautājumi, kas saistīti ar valsts noslēpumu, adopcijas noslēpumu, komercnoslēpumu, personu privāto dzīvi, bērnu interesēm vai citu informāciju, kuras izpaušana ir aizliegta.