Gājiens “Brīvību Baltkrievijai”
19.08.2020

Gājiens “Brīvību Baltkrievijai” ir simbolisks pasākums baltkrievu tautas atbalstam tās cīņā par brīvību un demokrātiju - no “Austras koka” (piemineklis - veltījums tālākajam robežas punktam Latvijas Austrumos) līdz Piedrujai vairāk kā 70 kilometrus tiks nests baltsarkanbaltais Baltkrievijas karogs un sarkanbaltsarkanais Latvijas karogs. Gājiens sāksies jau 22.augustā plkst. 19.00 un noslēgsies 23.augustā plkst. 12.00. Noslēguma pasākums - karogu sagaidīšana un uzvilkšana, simboliskā cilvēku ķēde notiks Piedrujā - vietā, kuru no baltkrievu Drujas šķir tikai mūsu likteņupe Daugava. Mēs zinām, ka mūs sadzirdēs.

Gājiens ir sadalīts vairākos punktos un posmos, lai katrs dalībnieks varētu izvēlēties sev piemērotāko ceļa gabalu, izvērtējot spēkus un iespējas. Starp punktiem un posmiem būs gan atpūta, gan iespēja beigt vai uzsākt gājienu. Par organizatoriskajiem jautājumiem sazināsimies ar reģistrētajiem dalībniekiem. Dalībnieku reģistrācija gājienam līdz 21.08. plkst. 15.00 šeit.  Par reģistrētajiem gājiena dalībniekiem tiks informēta Valsts robežsardze un caurlaides atsevišķi nav jākārto. Dalība noslēguma pasākumā Piedrujā nav jāreģistrējas.


Visa sākums

(1:40 h, 8,5 km)

● Plkst. 19 Atklāšana pie Austras koka (koordinātas: 56.174956, 28.094328)

● Plkst.19:30 - 21:20 gājiens

● 21:20 Šķaune (koordinātas: 56.139481, 28.004371)


Tumsa:

(4:30 h, 23 km)

● 21:20 Šķaune(koordinātas: 56.139481, 28.004371)

● 23:30 Porečje (koordinātas: 56.094080, 27.876144)

● 2:15 Neikšāni (koordinātas 56.0347683, 27.7516926)


Rītausma:

(6 h, 31 km)

● 2:15 Neikšāni (koordinātas 56.0347683, 27.7516926)

● 4:25 Asūne (koordinātas 56.023896, 27.623832)

● 6:10 Robežnieki (koordinātas: 55.972222, 27.605000​)

● 9:05 Indra (koordinātas: 55.873933, 27.533811)

Sagaida Laimes muzeja saimniece.


Brīvība:

(3 h, 15 km)

● 9:05 Indra (koordinātas: 55.873933, 27.533811)

● 12:00 Piedruja

Sagaida vietējie iedzīvotāji un viesi, tiek uzvilkts Baltkrievijas karogs un veidota cilvēku ķēde simboliskam Baltkrievijas iedzīvotāju atbalstam. Dalībniekiem, kuri pēc noslēguma pasākuma turpinās ceļu uz Baltijas ceļu Viļņā lūdzam reģistrēties šeit. 


Vairāk informācijas:

Inese Vaivare, inese.vaivare@gmail.com

Juris Viļums, ​jureits@jureits.lv