Gada pārskatu termiņš krīzes situācijā tiks pagarināts līdz 31.jūlijam
20.03.2020

Biedrību un nodibinājumu likums nosaka, ka biedrībām un nodibinājumiem ir pienākums iesniegt gada pārskatus līdz 31.martam, taču ņemot vērā Covid-19 krīzes situāciju, Ministu kabinets 19.martā apstrināja un Saeima 20.marta ārkārtas sēde lemj par termiņa pagarinājumu, likumprojekta “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību” 17.pantu izsakot šādi:

(1) Sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par 2019. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz likuma 97. panta pirmajā daļā noteikto iesniegšanas termiņu.

(2) Biedrība vai nodibinājums, pārsniedzot Biedrību un nodibinājumu likuma 52. panta trešajā daļā noteikto termiņu un 102. pantā noteikto, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam.

(3) Reliģiskā organizācija, kuras gada pārskatu iesniegšanas termiņu nosaka saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 13. panta ceturtās daļas 2. punktu izdotie Ministru kabineta noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Vienlaikus atgādinām, ka biedru kopsapulces var organizēt attālināti, izmantojot elektroniskos risinājumus. Tieslietu ministrija skaidro, ka Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktā klātbūtne var tikt nodrošināta attālināti, piedaloties sapulcē ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību. Būtiski, lai platforma nodrošina biedriem iespēju izteikt viedokli un balsot. Ar Tieslietu ministrijas skaidrojumu 2017.gadā var iepazīties šeit.