FM sola pirms Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna nodošanas EK tomēr uzklausīt arī pilsoniskās sabiedrības viedokli
16.10.2020

Kā iepriekš ziņojām, Latvijas Pilsoniskā alianse aicināja Finanšu ministru sniegt informāciju par to, vai un kā Latvijas pilsoniskā sabiedrība tikusi iesaistīta Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna izstrādes procesā, kas bija Eiropas Komisijas noteikta obligāta prasība. Taču no publiski pieejamās informācijas, ir secināms, ka iespēja iesniegt priekšlikumus bija tikai nozaru ministrijām, un nekas neliecina, ka Latvija plāno nodrošināt konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību līdz EK noteiktajam termiņam – 2020.gada 15.oktobris. 

Latvijas Pilsoniskā alianses (LPA) otrdien, 13. oktobrī, saņēma atbildes vēstuli no Finanšu ministrijas, kurā Ministru kabineta uzdevums bija ministrijām iesniegt priekšlikumus līdz 11.septembrim savus priekšlikumus plāna saturam, kas esot balstīti uz nozaru plānošanas dokumentiem un, kuri vēlāk tika apspriesti starpministriju darba grupā. Tāpat, saskaņā ar MK doto uzdevumu, ANM plāna projekts ir jāiesniedz izskatīšanai MK līdz š. g. oktobra beigām un pēc ANM plāna projekta sagatavošanas tikšot nodrošinātas diskusijas ar partneriem, t.sk. arī Latvijas Pilsonisko aliansi, lai varētu uzsākt sarunas ar Eiropas Komisiju (EK) un kopīgi nonāktu pie labākā piedāvājuma iesniegšanai EK. Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) plāna iesniegšana EK un apstiprināšana plānota līdz  2021. gada aprīļa beigām.