Europen Civic Forum vienojas par 2021.gada prioritātēm
09.10.2020

8.oktobrī notika European Civic Forum* (ECF) biedru kopsapulce, kuras biedri ir Latvijas Pilsoniskā alianse un kopš 2019.gada LPA direktore Kristīne Zonberga ir ECF Padomes locekle.

ECF kopsapulcē tika apstiprinātas ECF 2021.gada startēģiskās prioritātes un galvenās aktivitātes:

1) aizsargāt un paplašināt pilsonisko telpu - uzraudzīt pilsoniskās sabiedrības stāvokli Eiropā, interešu pārstāvība, starptautiskās solidaritātes veicināšana un labo prakšu apmaiņa;

2) pilsoniskās sabiedrības stiprināšana - veidojot labvēlīgu vidi organizāciju darbībai, kā arī rīkot kampaņas, lai popularizētu demokrātiskās vērtības un cilvēku pamattiesības;

3) politiskā dialoga nodrošināšana - nodrošināt politiskās debates Briselē, ES Padomes prezidentūras pasākumos, konferencē par Eiropas nākotni, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses ES līmenī.

Būtiskākās aktivitātes 2021.gada būs: Civic Space Watch, European Civic Academy,  ikgadējā ECF biedru kopsapulce, Annual CSW ziņojums, Activizenship & Policy debate Eiropas Parlamentā (EP), Civic Pride balvas EP.

Papildus stratēģiskajai plānošanai notika 9 jaunu padomes locekļu ievēlēšana, kā arī diskusija par aktualitātēm ES dalībvalstīs. Ar lepnumu varam ziņot, ka Latvija tika izcelta kā veiksmīgākā interešu pārstāvībā un labais piemērs, no kura citu valstu pilsoniskās sabiedrības var mācīties. ES līmenī tiek augstu vērtēts panākums, ka Nacionālajā attīstības plānā ir iekļauta apņemšanās stiprināt dialogu ar pilsonisko sabiedrību, nosakot līdzvērtīgu statusu dialogam ar sociālajiem partneriem, un ES fondu programmā paredzētais atbalsts pilsoniskajam dialogam. 

* European Civic Forum ir starpvalstu tīkls, kas apvieno vairāk nekā 100 asociācijas un NVO no 27 Eiropas valstīm, aktīvi strādājot pie tādiem jautājumiem kā pilsoniskā izglītība, cilvēktiesību un demokrātijas aizstāvība. Kā arī European Civic Forum ir organizācija, kas veicina nacionāla līmeņa NVO sadarbības tīklu dialogu ar Eiropas Komisiju.