EP ierosina izveidot mehānismu ES vērtību aizsardzībai
09.10.2020

Ceturtdien, 8. oktobrī, ar lielu balsu vairākumu, Eiropas Parlaments ierosinājis ES izveidot mehānismu demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībai un stiprināšanai. Ņemot vērā, ka vairākās ES dalībvalstīs pieaug un nostiprinās ne vien autokrātiskas un neliberālas tendences, ko vēl vairāk pastiprina Covid-19 pandēmija, bet arī korupcija, dezinformācija un valsts varas izmantošana savtīgās interesēs, šādi izstrādāti mehānismi spētu palīdzēt risināt risinātu šo līdz šim nepieredzēto un pieaugošo pamatvērtību krīzi. Ar Parlamenta priekšlikumu tiktu konsolidēti un aizstāti tādi pastāvošie mehānismi kā nesen pieņemtais EK ziņojums par tiesiskumu. EP deputāti gaidīs, kad Komisija nāks klajā ar priekšlikumu, kurā ņemti vērā šajā rezolūcijā izklāstītie ieteikumi (plašāk lasiet šeit).

Iepriekš informējām, ka Eiropas vērtību instruments ļaus stiprināt vietēja un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras aizstāv Eiropas vērtības, kas minētas Līgumā par Eiropas Savienību 2. pantā, jo īpaši demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības. Tāpat Eiropas vērtību instruments ir nepieciešams, lai īstenotu Eiropas Komisijas 6.prioritāti par ES demokrātijas jauno impulsu, atbalstot sabiedriskās līdzdalības un aizstāvības projektus, kā arī stiprinot uzraugu (watchdog) organizācijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veic “tiltiņa” funkciju starp lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību.

Pēc Latvijas nevalstisko organizāciju aicinājuma šī gada februārī Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātiem, nacionālajā pozīcijā par Eiropas Komisijas darba programmu 2020.gadam, Ārlietu ministrija veica izmaiņas redakcijā, nostiprinot pozīcijā atbalstu instrumenta izveidei, lai atbalstītu organizācijas, kuras darbojas iepriekšminētajās jomās vietējā un nacionālā līmenī, kas ir organizācijas, kuras ES dalībvalstīs lielākoties netiek finansētas: “Eiropas demokrātijas rīcības plāna īstenošanai jāparedz atbilstošs finansējums, tostarp, atbalstām Eiropas vērtību instrumenta izveidošanu, tai skaitā vietējā un nacionālā līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalstam.”

Savukārt Ārlietu ministrs norādījis, ka nevalstisko organizāciju aicinājums Eiropas demokrātijas rīcības plāna īstenošanai paredzēt atbilstošu finansējumu, tostarp, palielinot finansējumu programmai “Tiesības un vērtības” līdz 1,83 miljardiem EUR, ir Tieslietu ministrijas kompetencē, kas pārstāv Latvijas intereses Tieslietu un Iekšlietu finanšu instrumentu darba grupā.

Eiropas Komisijas sākotnējā piedāvājumā piedāvāts gandrīz trīs reizes mazāka kopsumma, tas ir 643 miljoni eiro, kas vienlaikus arī ir 8% finanšu apjomu samazinājums demokrātijas stiprināšanai, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kā arī tas nozīmē, ka atbalsts Eiropas vērtību stiprināšanai ES dalībvalstīs būs mazāks nekā Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam, kurš kalpo līdzīgiem mērķiem ārpus Savienības robežām.  Pie tāda finansējuma nebūs iespējams atbalstīt vietēja un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbu demokrātijas, pārvaldības, tiesiskuma un cilvēktiesību stiprināšanai.