Ekspertu diskusijā tiks runāts par integrācijas jautājumiem
21.02.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse un domnīca PROVIDUS 26.februārī rīko ekspertu diskusiju, kuras laikā notiks prāta vētra, ar mērķi rast atbildes uz jautājumu ”Kā mērīt Latvijas sasniegumus integrācijas jomā?” Diskusiju gaitā plānots izpildīt divus galvenos uzdevumus:

1. Ekspertu lokā vienoties par svarīgākajiem rādītājiem (indikatoriem), lai mērītu Latvijas sasniegumus pamatnostādnēs aptvertajos jautājumos;
2. Ekspertu lokā diskutēt par to, vai ir nepieciešams ikgadējs Latvijas indikatoru izpildes/sabiedriskās domas izmaiņu monitorings par sabiedrības saliedētības, pilsoniskās līdzdalības un integrācijas jautājumiem.

Prāta vētra tiek rīkota Latvijas Kultūras ministrijas uzdevumā. Kultūras ministrija ir sākusi darbu pie jaunām pamatnostādnēm, par ko ziņojām jau iepriekš. Februārī tika organizētas apjomīgas sabiedriskās diskusijas par šī dokumenta saturu, kā arī Kultūras ministrijā ir tapis pirmais pamatnostādņu melnraksts (saturiskie virzieni).  Pamatnostādnes aptvers šādu jautājumu loku: nacionālā identitāte un piederība sajūta Latvijai; pilsoniskā kultūra un iekļaujošs pilsoniskums; integrācija (īpaši koncentrējoties uz Latvijas sabiedrības nesenajiem jaunpienācējiem).
Prāta vētras ievadā Kultūras ministrijas pārstāvji informēs par pamatnostādņu izstrādes gaitu un galvenajām atziņām. Prāta vētru vadīs domnīca PROVIDUS.


uploaded pictureAktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīsības jomā” rezultātiem.