Eiropas bezpeļņas likuma centrs publicē ziņojumu “Jaunas dimensijas sabiedrības līdzdalībai”
17.11.2023

Eiropas bezpeļņas likuma centrs (European Centre for Non-profit Law) jeb EBLC 13. novembrī publicēja ziņojumu “Jaunas dimensijas sabiedrības līdzdalībai”, kurā ir apkopoti dažādi iesaistes veicināšanas modeļi un prakses Eiropas Savienībā (ES). Latvijas Pilsoniskā alianse iepazinās ar ziņojuma saturu un izcēla tā būtiskākos punktus. 

Lai gan pilsoniskā līdzdalība politikas veidošanā Eiropas Savienības līmenī ir neapstrīdami uzsvērta ES pamata dokumentos, tai skaitā Lisabonas līgumā, līdzdalības rīkiem ir jāspēj pielāgoties jaunajām digitālajām tendencēm, turklāt lēmumu pieņēmējiem ir jānodrošina rīki, kas līdzdalības procesus padara iekļaujošus un caurspīdīgus. Ziņojums vēsta, ka vairākās ES dalībvalstīs ir ieviesti vairāki inovatīvi līdzdalības mehānismi, piemēram, automatizēti digitāli sabiedrības līdzdalības rīki, spēļu elementi un dažādas digitālas spēles, dzīvās laboratorijas (“Living Labs”) un sociālie mediji. 

Kā Latvijas labie piemēri ziņojumā minēta Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome un Latvijas Pilsoniskās alianses virtuālās izlaušanās spēles “Demokrātija 2084” un spēle par ES vērtībām. 

Autori ziņojuma beigās sniedz rekomendācijas, kurās aicina nacionāla līmeņa institūcijas izveidot sistemātiskas struktūras pilsoniskā dialoga uzturēšanai, atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaisti lēmumu pieņemšanā, kā arī ieguldīt vairāk caurspīdības un atbildības šo pasākumu veicināšanā, ar sociālo tīklu vai citu platformu palīdzību aktīvi publicējot informāciju par līdzdalības iespējām. Savukārt pilsoniskās sabiedrības organizācijas tiek aicinātas iestāties par iekļaujošāku indivīdu un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību gan ES, valsts un vietējā līmenī, kā arī izveidot platformu labāko praksšu, zināšanu un informācijas apmaiņai, un veicināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu sabiedrības iesaistē un lēmumu pieņemšanā.

Ar ziņojuma pilnu versiju var iepazīties šeit.


Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.
uploaded picture