Diskutēs par 2020. gada Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstību Latvijā
08.01.2021

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar FHI 360 ikgadu izstrādā Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ilgtspējības indeksu (The Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI)), kurā apkopo gada laikā būtiskākos notikumus un tendences Latvijā.

Pilsoniskās sabiedrības sektora ilgtspējība tiek mērīta 74 valstīs, septiņās ilgtspējības dimensijās:tiesiskā vide, organizatoriskās spējas, finansiālā dzīvotspēja, interešu aizstāvība, pakalpojumu sniegšana, nozaru infrastruktūra, publiskais tēls.

12. janvārī ekspertu grupa tiksies, lai izstrādātu pamatu 2020. gada Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indeksu un sniegtu vērtējumu ilgspējas dimensijās. 

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par situāciju Latvijā, mums ir svarīgi uzzināt arī pilsoniskās sabiedrības viedokli, tāpēc aicinām Jūs iesaistīties un aizpildīt anonīmu aptaujas anketu šeit, pamatojoties uz jūsu pieredzi, zināšanām par pilsoniskās sabiedrības sektora attīstību 2020. gadā. Lūdzu, atbildiet uz obligātajiem jautājumi, bet droši izlaidiet tās sadaļas, par kurām Jums nav informācijas.

Jūsu minētie piemēri, iespējams, tiks izmantoti ziņojumā, savukārt vērtējumi tiks izmantoti apkopotā veidā. Aptaujas prasīs aptuveni 15 minūtes Jūsu laika un sniegs neatsveramu ieguldījumu 2020. gada indeksa izveidē!

Ieskatam aicinām iepazīties ar 2019. gada Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu šeit.