Diskusijas par PVN piemērošanu bezpeļņas organizācijām turpināsies
10.09.2021

Š.g. 3. septembrī Finanšu ministrija rīkoja tikšanos, lai pārrunātu iespējamās izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Iepriekš informējām, ka no Eiropas Padomes direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, nav pārņemti visi 132. pantā noteiktie atvieglojumi attiecībā uz biedrību un nodibinājumu (bezpeļņu organizāciju) darbību. 

Tikšanās reizē tika pārrunātas jomas, kurām ir iespējams veikt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, proti, FM ir gatava diskutēt par izglītības un sporta jomām. Vienlaikus Valsts ieņēmumu dienests norādīja, ka būtiski ir sakārtot sektoru, lai nodokļu atvieglojumus saņemtu tikai tās organizācijas, kurām tās pienākas. 

Lai apkopotu informāciju par situācijām, kurās PVN regulējums nav bijis pielāgots NVO darbības specifikai, dalīties ar pieredzi, rakstot uz alianse@nvo.lv, vai Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamentam līdz š.g. 17. septembrim.