Delna publicē publisko iepirkumu paraugnolikumus
07.08.2020

Sabiedrība par atklātību Delna, sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju, izstrādājusi un publicējusi paraugnolikumus pašvaldību vai citu pasūtītāju organizētiem iepirkumiem. Paraugnolikumu mērķis ir atvieglot publisko iepirkumu organizēšanu pašvaldībās vai citās iestādēs, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un veicināt efektivitāti un godprātību publiskajos iepirkumos. Parauglikumus iespējams lejupielādēt Delnas mājas lapā