Debašu cikls par Eiropas ilgtermiņa nākotnes jautājumiem
22.02.2021

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS otrdien, 2.martā, pl. 16.00 rīko debates:  “Vai Eiropa pēc 30 gadiem būs pasaules nomale?”, Debašu dalībnieki:

  • Saeimas deputāts un Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis,
  • Saeimas deputāte, Saeimas sekretāra biedre Marija Golubeva
  • Eiropas Komisāra Valda Dombrovska kabineta padomniece Elīna Melngaile,
  • Latvijas Ārpolitikas institūta direktors, Rīgas Stradiņa universitātes profesors Andris Sprūds.


Debates moderēs Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka.

Debates tiek rīkotas platformā ZOOM, un to tiešsaiste būs redzama Latvijas Pilsoniskās alianses Facebook lapā, kā arī LSM.lv.

Šīs ir pirmās debates  sešu debašu ciklā par Eiropas nākotni. Debašu tēmas apzināti skar 30-50 gadu tālu nākotni, lai jau šobrīd mēģinātu prognozēt pasaules megatrendus un to diktētās izmaiņas kā Latvijai, tā visai Eiropai. Būtiskākās starp turpmāko diskusiju tēmām: klimata pārmaiņu prognozes, mākslīgā intelekta ietekme, naudas nākotne. 

Debates tiks rīkotas pēc Oksfordas debašu principa, diviem dalībniekiem pārstāvot viedokli, ka Eiropa pēc 30 gadiem būs pasaules nomale, otriem diviem dalībniekiem – pret šo tēzi iebilstot. Debašu dalībnieki ne obligāti debatēs pārstāv paši savu viedokli.

Debates tiek organizētas projekta “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni” ietvaros. Konference par Eiropas nākotni sāksies šogad, tās ietvaros visās Eiropas Savienības valstīs tiks apspriesti tuvākajos gados Eiropas Savienībai nepieciešamie institucionālie uzlabojumi. 


Par Latvijas Pilsonisko aliansi

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga, bezpeļņas nevalstiskā jumta organizācija, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno  vairāk kā 130 biedru, kas kopumā ir aptuveni 70 000 privātpersonas. 


Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 

PROVIDUS ir strādājis pie ES politikas jautājumiem kopš 2006. gada. PROVIDUS ir vadošā sabiedriskās politikas ideju laboratorija Latvijā, kuras misija ir veicināt uz pierādījumiem balstītu politiku un atvērtas sabiedrības vērtības. Centra kompetences jomas ir laba pārvaldība, migrācija, ES politika, pilsoņu līdzdalība un ES dimensija kā horizontāla iezīme visās tās darbībās. PROVIDUS publicē pētījumus un politikas analīzi, veic novatoriskus projektus, lai īstenotu jaunas pieejas politikas problēmām, kā arī uzrauga un novērtē politikas īstenošanu. 


Kontaktpersona par debašu saturu: Iveta Kažoka, domnīcas PROVIDUS direktore (iveta.kazoka@providus.lv)

Kontaktpersona par debašu organizatoriskajiem jautājumiem: Anita Īvāne, Latvijas Pilsoniskās alianses biroja vadītāja (anita@nvo.lv).


uploaded picture
Projektu “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni” finansē Eiropas Savienība. Publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Parlaments nav atbildīgs par jebkādu tajā iekļautās informācijas izmantošanu.