Dažādība veicina radošumu un inovācijas
10.07.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse 7.jūlijā organizēja tiešsaistes apmācībās “Dažādības vadības pamatprincipi un “Skatu Punkti” kopiena”.

Apmācību laikā dažādības vadības eksperte Rasma Pīpiķe iepazīstināja ar dažādības vadības pamatprincipiem un uzsvēra vairākus aspektus, kādēļ ievērojot šos principus organizācija var sasniegt vairāk. Piemēram, dažādība nodrošina iespējas piesaistīt talantus, kā arī plašāku pakalpojumu un produktu klāstu un dažādība ir lielāka iespēja personiskai un profesionālai izaugsmei.

Dalībnieki tika iepazīstināti ar “Skatu Punkti” kopienu, kuras mērķis ir paaugstināt darba devēju un darbinieku kompetenci par pret diskriminācijas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo, dažādo, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem, kuru īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”.  

Apmācībās piedalījās dalībnieki no ļoti atšķirīgām organizācijām, kas deva papildus pievienoto vērtību dalībniekiem daloties ar savu pieredzi saistībā ar dažādības jautājumiem.

uploaded pictureApmācības norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” rezultātiem.