Darba grupā Latvijas prezidentūras plānošanai iesaistīs NVO sektora pārstāvi
14.01.2022

2021. gada nogalē Latvijas Pilsoniskā alianse aicināja Ārlietu ministrijai informatīvajā ziņojumā  un protokollēmumā Par gatavošanos Latvijas Republikas prezidentūrai Eiropas Padomes Ministru komitejā 2023. gadā minētajā starpinstitūciju darba grupā, kuras izveide tiks uzdota ārlietu ministram, iekļaut arī nevalstiskā sektora pārstāvi. Ņemot vērā, ka Informatīvajā ziņojumā noteiks, ka  Latvijas prezidentūras prioritātes varētu būt sekojošās jomās:

1) demokrātijas un likuma varas stiprināšana; 

2) mākslīgā intelekta pielietojums un tā ietekme uz cilvēktiesībām; 

3) vārda brīvība digitālajā laikmetā; 

4) atbalsts EP reformu procesiem; 

5) vide un cilvēktiesības,

LPA ieskatā, ir būtiski nodrošināt, ka darba grupā tiek iesaistīti nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas darbojas šajās jomās. LPA priekšlikums ir pārstāvja deleģēšanu uzticēt NVO un MK sadabības memoranda īstenošanas padomei. 


Priecājamies, ka Ārlietu ministrija ir atvērta sadarbībai un dokumenti ir papildināti, paredzot, ka darba grupā tiks iekļauts Memoranda padomes deleģētais pārstāvis.