Dalies ar saviem ziedošanas paradumiem!
21.08.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Latvijas iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un biznesa sektora pārstāvjus aizpildīt aptaujas par atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai – līdzšinējo pieredzi un Covid-19 ietekmi. Ir izveidotas aptaujas trīs dažādām mērķa grupām:

1. Iedzīvotājiem 

2. Biznesa sektora pārstāvjiem 

3. Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem 

Izanalizējot aptaujas datus, tiks meklētas atbildes uz jautājumu: kā radīt labvēlīgu vidi indivīdiem un uzņēmumiem, lai viņi ieguldītu Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas NVO, tā palīdzot risināt ilgtspējīgas attīstības izaicinājumus savās valstīs un Baltijas jūras reģionā kopumā? 

Iedzīvotāju aptaujas kopīgi izstrādājuši projekta “Palielināt iedzīvotāju ieguldījumu ilgtspējīgā pilsoniskajā sabiedrībā Baltijas jūras reģionā” (“Increasing citizen investments in a sustainable civil society in the Baltic Sea region”) partneri: Latvijas Pilsoniskā alianse (Latvija), NENO (Igaunija) un Giva Sverige (Zviedrija) un tiks veiktas visās iesaistītajās dalībvalstīs. 


uploaded pictureŠī informācija ir tapusi ar Ziemeļu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.