Būtiski pieaug PIAA saņemto sūdzību skaits distances tirdzniecībā un par saistību neizpildi termiņā
24.07.2020

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) informē, ka 2020.gada 1.pusgadā, salīdzinot ar 2918. un 2019.gadu būtiski pieaudzis saņemto sūdzību skaits distances tirdzniecības jomā, kā arī par saistību neizpildi termiņā attiecībā uz preču piegādi un atpūtas pakalpojumiem (t.sk. tūrisma operatoru sniegtiem pakalpojumiem).
Tādējādi, uz šo brīdi saņemto sūdzību skaits par distances tirdzniecību ir sasniedzis iepriekšējo gadu līmeni. Savukārt, sūdzību par preču piegādes neveikšanu termiņā un nenotikušajiem ceļojumiem skaits būtiski pārsniedz iepriekšējo gadu rādītājus. Plašāk lasiet šeit.