“Biedru telpā” – Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS
11.09.2020

Turpinot Alianses 15. jubilejas gadu, īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Tāpēc katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa” iepazīstinām ar vienu no tām. 

“Biedru telpā” – Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS, valdes priekšsēdētāja Solveiga Boicova.

uploaded pictureVidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS darbojas kopš 2005. gada 21. aprīļa. Biedrības darbības virzieni ir kultūra un kultūras izglītība, mūžizglītība un starppaaudžu dialogs, starpkultūru izglītība un starpkultūru dialogs, interešu aizstāvība, starpnozaru sadarbība, dialogs starp NVO, pašvaldībām, valsti, uzņēmējiem, ilgtspējīgs, uz rezultātu orientēts NVO sektors, pilsoniskās sabiedrības attīstība.


Kāds impulss pamudināja izveidot Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS?

Radās nepieciešamība izveidot biedrību, jo dažādu paaudžu, sociālo slāņu un interešu cilvēki Vidzemē vēlējās iesaistīties sabiedrības dzīvē ar kultūras norišu palīdzību. Daudzi mazi tautas mākslas kolektīvi un dažādu kultūras un izglītības institūciju pārstāvji vēlējās īstenot savas radošās ieceres ar projektu starpniecību. Tāpēc izveidojām biedrību, kuras mērķis ir sekmēt sabiedrības sociālo, ekonomisko un politisko attīstību, rosinot tās līdzdalību ar kultūras un mākslas starpniecību.

uploaded picture

Digitālās stāstniecības apmācības.

Ar kādiem biedrības sasniegtajiem mērķiem, projektiem, Jūs esat visvairāk gandarīti?

Gandarīti esam par katru mūsu realizēto projektu, neatkarīgi no tā mēroga. Esam realizējuši projektus vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā. Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar kultūras institūcijām un pašvaldībām Vidzemē, uzņēmējiem un izglītības iestādēm Latvijā un NVO, ar kurām kopā esam īstenojuši projektus. Par īpaši vērtīgu uzskatām pieredzi sadarbībā ar biedrību  “Culturelab”. Mūsuprāt, ļoti svarīgs ir projekta igtermiņa rezultāts un tajā radītās līdzdalības iespējas Tāpēc minēšu dažus no mūsu realizētajiem projektiem.

Projektā ”Common Stories of Europe” (“Eiropas kopīgie stāsti”) notika Stāstnieku festivāli 6 dažādās valstīs, piedalījās  6 organizācijas un mēs bijām vadošais partneris. Projekta mērķis bija meklēt risinājumus sabiedrības novecošanas problēmām Eiropā, īpaši izglītības un mūžizglītības jomā, un veicināt starppaaudžu sadarbību starp jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, izmantojot stāstniecības metodi. Projekts 2015. gadā ieguva ES Mūžizglītības programmas kvalitātes balvu “Spārni 2015”. (Attēlā - Projekts “Eiropas kopīgie stāsti” - Portugāles bērnu sveiciens).

Projekts “Digital Storytelling: Empowerment for Resilience” (“Digitālā stāstniecība: pretošanās iespējas”). Organizējām 7 dienu jaunatnes darbinieku no dažādām valstīm apmācības, apgūstot digitālās stāstniecības pamatus un iespējas to izmantot neformālajā izglītībā, īpaši darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem, lai stiprinātu viņu pretošanās spējas riska situācijās.

uploaded picture

Eiropas brīvprātīgā darba veicināšanas projekts “Accessibility of culture for everyone and everywhere” („Kultūras pieejamība ikvienam un visur”). Vienu gadu Valmierā organizācijā brīvprātīgo darbu veica jaunais mākslinieks no Spānijas. Viņš organizēja 5 Latvijas jauno profesionālo mākslinieku un 5 ārvalstu mākslinieku, kas dzīvo un strādā Latvijā, ceļojošo izstādi, kas pabija 10 Latvijas vietās. Tāpat viņš organizēja zīmēšanas nodarbības un spāņu valodas stundas bērnudārzos, skolās un pensionāru biedrībās, kā arī dažādos Vidzemes novada pagastos.

Īstenojām 2 organizācijas darbības atbalsta projektus EEZ Finanšu instrumenta ietvaros, lai varētu nodrošināt prakses iespējas augstskolu studentiem, informācijas aprites nodrošināšanu starp Vidzemes NVO, pašvaldībām un to institūcijām, apmācības pieaugušajiem un sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzējiem un ekspertiem veikt pētījumus un vēl citas aktivitātes.

Biedrība ir organizējusi 4 Vidzemes stāstnieku festivālus Latvijas stāstniekiem un stāstniecības ekspertiem dažādās Vidzemes vietās, kā arī mūsu organizācijas rīkoto Stāstnieku skolu pabeidza 16 stāstnieki, kuri iegūtās zināšanas izmanto savā  ikdienas darbā un iesaitās stastniecības kustībā un pasākumos. 

“Atšķirīgais vieno” un “Iepazīsim dažādību!” - Dažādu kultūru festivāls, kurā iesaistījās skolēni no 2 Valmieras vidusskolām, kā arī skolēni no Itas Kazakevičas poļu vidusskolas, Rīgas lietuviešu vidusskolas un Rīgas ukraiņu vidusskolas. 

No 2007. līdz 2012. gadam Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS sadarbībā ar Tautas teātri “Sprīdītis” organizēja Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālu “… un es iešu un iešu!”. Tā joprojām ir saglabājusies kā platforma Latvijas bērnu un jauniešu teātru attīstībai un teātru režisoru profesionālo pilnveides un pieredzes apmaiņas iespējai, kā arī festivāls joprojām notiek katru gadu un ir tāds vienīgais savā jomā. 

uploaded picture

Vidzemes stāstnieku festivāls Līgatnē.

Kādas ir biedrības aktualitātes/nākotnes plāni?

Izveidot komandu, kas kvalitatīvi un efektīvi strādātu digitālajā vidē, esošos izaicinājumus pārvēršot par iespējām. Aktualizēt biedrības mājas lapu, jo patlaban tā kalpo vairāk kā resurss, kurā apskatīt jau paveikto. Īstenot starptautiskus un lokālus projektus pieaugušo mūžizglītības un jauniešu neformālās izglības jomā, izmantojot kultūru kā instrumentu. Iniciēt jaunu un nepieciešamu pētījumu izstrādi.


Kāpēc, Jūsuprāt, ir svarīgi iesaistīties NVO?

Iesaistīšanās NVO ir labākais veids, kā īstenot savas idejas, gūt jaunas un sev nepieciešamas zināšanas, paust savu viedokli, dalīties ar citiem un piedalīties sabiedrības dzīvē.


Jūsu novēlējums visiem “Biedru telpas” lasītājiem!

Nepagurt no darbiem un atrast iespējas piepildīt savas ieceres arī izaicinājumiem pilnos laikos!


Lasiet interviju arī šeit:https://nvo.lv/uploads/biedru_telpa_haritas_76100.pdfhttps://nvo.lv/uploads/biedru_telpa_haritas_76.pdf