Biedru telpā - Latvijas Ornitoloģijas biedrība
14.02.2020

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”.


“Biedru telpas” viesis – Latvijas Ornitoloģijas biedrība, valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.


uploaded pictureLatvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) – dibināta 1985. gadā, tolaik izveidota kā daļa no Vissavienības Ornitoloģijas biedrības. Biedrības misija ir saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu. LOB apvieno gandrīz 600 biedru – dažādu profesiju un vecumu cilvēkus, kurus vieno interese par putniem, to izpēti un aizsardzību. Kopš 1994. gada biedrība Latvijā pārstāv starptautisko putnu aizsardzības organizāciju savienību BirdLife International un kopš 2001. gada ir pilntiesīgs BirdLife partneris. LOB veic savvaļas putnu izpētes un aizsardzības, kā arī biedru un plašākas sabiedrības izglītošanas pasākumus, izdod žurnālu “Putni dabā”, kā arī sadarbojas ar valsts un sabiedriskām dabas aizsardzības organizācijām.


Latvijas Ornitoloģijas biedrība katru gadu izvēlas gada putnu Latvijā. Kā tika izraudzīts 2020. gada putns  Latvijā - zivju dzenītis? Kā notiek šīs gada putna izvērtēšanas process?
Katru gadu iemesli, kāpēc izvēlēts konkrētais gada putns, niansēs atšķiras, taču cenšamies turēties pie pamatprincipa - sugai jābūt tādai, par ko iedzīvotāji var sniegt informāciju, tātad, sugai jābūt salīdzinoši viegli atpazīstamai un ne pārāk reti sastopamai. Galvenais iemesls, kāpēc izvēlējāmies zivju dzenīti, ir tas, ka mums trūkst informācijas par šīs sugas populācijas pārmaiņām. Lai gan zivju dzenītis ir salīdzinoši bieži sastopams, tā specifiskā dzīvesveida dēļ (saistība ar upēm), to īsti neaptver esošās putnu uzskaišu programmas. Tāpēc šogad rīkosim īpašas upju ekspedīcijas zivju dzenīšu populācijas apzināšanai.


Ar kādiem sasniegtajiem mērķiem biedrība visvairāk lepojas?
Ja skatāmies uz laiku kopš LOB dibināšanas, tad, manuprāt, viens no būtiskākajiem sasniegumiem ir starptautiskas nozīmes putniem nozīmīgo vietu apzināšana, kas šobrīd veido daļu no Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla. Tāpat, savulaik, panākti uzlabojumi mežu apsaimniekošanas regulējumā (šeit gan LOB bija tikai viena no vairāku organizāciju komandas), piemēram, t.s. ekoloģisko koku saglabāšana izcirtumos.

uploaded picture  uploaded picture

Kopš 1987. gada LOB izdod žurnālu “Putni dabā”                    Viena no LOB prioritātēm ir dabas saglabāšana Latvijas mežos.


Kādas aktualitātes notiek biedrībā?
Būtiskākā šī brīža aktualitāte ir Zemkopības ministrijas virzītie grozījumi Noteikumos par koku ciršanu mežā. Šie grozījumi ļautu nocirst kailcirtē tievākus kokus nekā tas ir atļauts šobrīd, tā radot būtiskus riskus dabas saglabāšanai un līdz ar to ilgtspējīgai Latvijas mežu apsaimniekošanai. LOB, līdz ar citām vides organizācijām, iestājas par to, ka šādus grozījumus nedrīkst virzīt bez pilnvērtīga ietekmes uz vidi novērtējuma un atbilstošu kompensācijas pasākumu paredzēšanas.


Kāpēc, Jūsuprāt, ir svarīgi darboties nevalstiskajās organizācijās?
Nevalstiskās organizācijas ir ļoti labs līdzeklis, lai iestātos par sev svarīgiem jautājumiem un panāktu, ka Jūsu balss tiek sadzirdēta. Iedzīvotājiem ir iespēja parādīt savu attieksmi vēlēšanās un referendumos, taču starp šiem notikumiem lēmumu pieņēmēji “vienkāršo iedzīvotāju” visbiežāk nedzird, taču nevalstiskajām organizācijām ir iespējas un prasmes tikt uzklausītām arī šajā laikā. Un, jo lielāks iedzīvotāju atbalsts šīm organizācijām, jo lielākas iespējas tām tikt sadzirdētām.


Jūsu novēlējums visiem “Biedru telpas” lasītājiem!
Lai kā mēs reizēm sūdzētos, aicinu apzināties, ka demokrātija Latvijā tomēr ir stipri augstā līmenī, un aktīvi izmantot šīs demokrātijas sniegtās iespējas!

uploaded picture

LOB lielu uzmanību pievērš bērnu un jauniešu izglītošanai, jo viņi būs tie, kas nākotnē rūpēsies par Latvijas dabas saglabāšanu un arī nodrošinās pašas LOB ilgtspēju


Interviju ar Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāju Viesturu Ķerusu lasiet šeit:  https://nvo.lv/uploads/202002141430201763.pdf