Biedru telpā - Latvijas Okupācijas muzeja biedrība
26.02.2021

“Biedru telpā” – “Latvijas Okupācijas muzeja biedrība”, Latvijas Okupācijas muzeja direktore Solvita Vība.

uploaded picture

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība (OMB) ir Latvijas Okupācijas muzeja juridiskais īpašnieks un pārvaldītājs. OMB ir pēctece Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fondam (OMF), kas darbojās no 1993. gada līdz 2006. gadam, kad to pārreģistrēja saskaņā ar jauno LR sabiedrisko organizāciju likumu.  Statūtos OMB definēta kā “labdarīga bezpeļņas biedrība, kuras mērķis ir pārvaldīt un gādāt par tās struktūrvienību – Latvijas Okupācijas muzeju un ar to saistītos zinātniskos un izglītojošos pasākumus.”


Kas pamudināja Latvijas Okupācijas muzeja biedrību pievienoties Latvijas Pilsoniskās alianses biedru saimei?

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība (turpmāk – Biedrība) pievienojas Latvijas Pilsoniskās alianses saimei, jo vēlas īstenot ne tikai specifiskus mērķus saistībā ar Latvijas valstij un tautai nozīmīgo 20. gadsimta Latvijas vēstures notikumu atspoguļošanu. Biedrība var dalīties ar pieredzi un zināšanām, kas šobrīd varētu būt īpaši aktuālas, lai samazinātu viltus ziņu ietekmi mediju telpā, pret demokrātiskām vērtībām un pamatprincipiem vērstu aktivitāšu iniciēšanu, kā arī savu iespēju robežās var būt par vietu nevalstisko organizāciju diskusijām un citām norisēm.


Kādi ir organizācijas galvenie darbības virzieni un mērķi?

Biedrības mērķis ir turpināt uzturēt un attīstīt Muzeju, kura misija ir:

atcerēties, kas notika ar Latviju, Latvijas tautu un zemi komunistiskās Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas režīmu valdīšanas laikā no 1940. līdz 1991. gadam;

pieminēt netaisni notiesātos un noslepkavotos, svešos karos kritušos, represijās un izsūtījumā cietušos un mirušos, bēgot no okupācijas varām, pasaulē izkliedētos;

atgādināt pasaulei svešo varu nodarījumus Latvijas valstij, zemei un tautai. 

Biedrībai ir svarīgi stāstīt skaudro 20. gadsimta notikumu stāstu, lai ar katru dienu veidotu labāku mūsu valsti, lai palīdzētu izglītot un darīt stiprus mūsu cilvēkus, un informēt mūsu viesus. Mūsu Muzeja stāsts ir par vērtībām, mūsu Krājuma priekšmeti ir vērtību simboli, mēs varam palīdzēt nezaudēt jēgpilnas dzīves orientierus šajā grūtajā laikā.

uploaded picture

Muzeju ik gadu apmeklē vairāki tūkstoši Latvijas un ārvalstu skolēni. Muzeja Izglītības nodaļa piedāvā virkni tematisko nodarbību uz vietas muzejā, izbraukuma nodarbības Latvijas skolās, ceļojošās izstādes, tālākizglītības kursus skolotājiem un mācību materiālus

Kādi ir biedrības lielākie izaicinājumi?

Šogad Biedrības un Muzeja lielākais izaicinājums ir pabeigt jaunās ekspozīcijas sagatavošanu un pārcelties uz Muzeja rekonstruēto namu Latviešu strēlnieku laukumā 1, padarot šo vietu par saturiski piepildītu un atvērtu sabiedrības līdzdalībai. Protams, Covid-19 pandēmijas ietekme uz ekonomisko situāciju liks rast risinājumus Muzeja ienākumu avotu dažādošanai un aktīvai darbībai līdzekļu piesaistē.


Ar ko Jūs kā organizācija visvairāk lepojaties? 

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība var lepoties, ka nu jau gandrīz 30 gadus ir uzturējusi un attīstījusi Muzeju, piesaistot ziedojumus no Muzeja atbalstītājiem visā pasaulē. Muzejs ir kļuvis starptautiski atpazīstams. Varam lepoties ar Muzeja krājumu, kurā ir vairāk nekā 70 000 vienību, un vienu no lielākajām audiovizuālo materiālu krātuvēm Eiropā ar 2410 video liecībām. Muzejs īsteno projektu “Čekas vēsture Latvijā” bijušajā Stūra māja, par kuru ir liela Latvijas sabiedrības un tūristu interese.


Kādas ir biedrības aktualitātes?

Biedrības galvenā aktualitāte šobrīd ir palīdzēt Muzejam atsākt darbību rekonstruētajā ēkā, ko ilgi esam gaidījuši. Biedrībai pievienojas jauni biedri, kas noteikti varēs dot ieguldījumu tālākā Biedrības attīstībā sadarbībā ar Muzeju. Biedrība vēlas kļūt par aktīvu publisko diskusiju dalībnieku. Ar Muzeja stāstu varam palīdzēt pieaugt, palīdzēt kļūt drosmīgiem un būt godīgiem, pieņemot dažādu līmeņu lēmumus.

uploaded picture

Atjaunotajā muzejā Latviešu strēlnieku laukumā 1 būs apskatāma jauna ekspozīcija. Tās dizainu veido dizaina birojs H2E. Ekspozīciju plānots atklāt 2021. gada nogalē.

Kāpēc, Jūsuprāt, ir svarīgi iesaistīties nevalstisko organizāciju darbā?

Nevalstiskā organizācija ir iespēja īstenot savus sapņus un idejas, iespēja padarīt sevi vajadzīgu, palīdzot darīt. Kopīga darbošanās un rezultāti dod gandarījumu un jēgu. Nevalstisko organizāciju cilvēki savā būtībā ir sevis ziedotāji, un tā patiešām ir brīnišķīga saime.


Jūsu novēlējums visiem “Biedru telpas” lasītājiem!

Visai Latvijas Pilsoniskās alianses saimei vēlam uzturēt gara spēku un radošumu, jo noteikti mēs esam stiprāki par šī brīža salīdzinoši īslaicīgām grūtībām. Vienkārši mums tādiem jābūt!


Interviju lasiet arī šeit: https://nvo.lv/uploads/biedru_telpa__latvijas_okupacijas_muzeja_biedriba.pdf