“Biedru telpā” – Evaņģēlisko Kristiešu draudze „Zilais Krusts”
31.07.2020

Turpinot Alianses 15. jubilejas gadu, īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Tāpēc katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa” iepazīstinām ar vienu no tām. 

“Biedru telpā” – Evaņģēlisko Kristiešu draudze „Zilais Krusts”, organizācijas atbildīgā persona par sociālo pakalpojumu sniegšanu Maija Smane.

uploaded pictureEvaņģēlisko kristiešu draudze “Zilais Krusts” (īsumā – draudze) ir reliģiska organizācija, kas apvieno evaņģēliskos kristiešus, kuri atzīst tās mērķus un pamatprincipus un vēlas piedalīties to īstenošanā. Draudze veic pasākumus, lai piepildītu katra, kas vēlas, garīgās izaugsmes iespējas, vajadzības un izplatītu kristīgo ticību. Nodarbojoties ar labdarību vai veicot preventīvu darbu sabiedrības garīgās atveseļošanās procesā, par pamatu tiek ņemti Svētie Raksti - Bībele.Kāda ir organizācijas Evaņģēlisko Kristiešu draudze „Zilais Krusts” dibināšanas vēsture?

Fonda  Zilais Krusts dibinātājs ir Evaņģēlisko kristiešu draudze “Zilais Krusts”.  Dibināšanas gads ir 2010., taču draudze dibināta 1995.gadā. Viens no organizācijas atjaunošanas iniciatoriem ir Kārlis Dreimanis, kurš šo izvēli izdarīja personiski, pārvarot savas dzīves problēmas.


Pastāstiet, lūdzu, plašāk par organizācijas darbību!

„Zilais Krusts”  ir starpkonfesionāla reliģiska organizācija, kas izveidojusi rehabilitācijas centrus un naktspatversmi krīzes situācijā nonākušām vīriešiem bez noteiktas dzīvesvietas (personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, invalīdiem, bezpajumtniekiem, kā arī no alkohola un narkotikām atkarīgajiem). Palīdzība, kuru sniedzam, ir gan sociāla, nodrošinot vīrus ar pajumti, pārtiku, apģērbu, palīdzot atrast darbu vai apgūt vienkāršo amatu pamatiemaņas, gan arī garīga, kas ietver pārrunas, atveseļošanas programmas, dievkalpojumus, Bībeles studijas. Lielākā daļa iemītnieku arī aktīvi iesaistās “Zilā Krusta” ēkas remontdarbos, teritorijas uzkopšanas aktivitātēs u.c. saimnieciskajos darbos, šādi mācoties lietderīgi izmantot savu laiku. Iespēju robežās palīdzam arī trūcīgajām ģimenēm ar bērniem ar papildus pārtikas produktu paciņām, apģērbu, saimniecības precēm.


uploaded pictureAr kādiem paveiktajiem sasniegtajiem mērķiem, realizētajiem projektiem visvairāk lepojaties?

Pateicoties Eiropas sociālo fondu un programmas „Daudzpakāpju resocializācijas pasākumi bijušiem ieslodzītiem” atbalstam un pašu Lēdmanes Zilā krusta nama iemītnieku darbam Ogres upes krastos izveidots atpūtas komplekss “Trušu karaliste'” , kur pieejamas aktīvās atpūtas iespējas un kempings. 2019. gadā “Trušu Karalisti” apciemoja 7465 cilvēku, tostarp pansionātu iemītnieki, bezpajumtnieki un ar atkarībām sirgstošie.  Ar  “Trušu karalisti” ik ziemu viesojamies arī Rīgā. (Foto: Dievkalpojums)

Kādas aktualitātes notiek Jūsu organizācijā?

Saimnieciskās darbības un tūrisma attīstība. Piemēram, kempinga izbūve sociāliem mērķiem (jauniešu no nelabvēlīgām ģimenēm un ģimeņu stiprināšanas aktivitāšu un nometņu organizēšanai) un kokapstrādes darbnīcas izveide invalīdiem. uploaded picture

(Foto: Trušu karalistes izveidošanas process).


Kādus sabiedrības procesus organizācija vēlas mainīt sabiedrībā?

Krīzes situācijā nonākušu personu integrācija mūsdienu sabiedrībā kā arī darba tirgus pieejamības jautājuma risināšanu Latvijā. To apgrūtina minēto personu bieži zemais izglītības līmenis, profesionālās arodizglītības trūkums, ilgstošais bezdarbības stāvoklis u.c. faktori. 


Jūsu novēlējums visiem “Biedru telpas” lasītājiem!

Lai Jūs un Jūsu mīļos sargā no debesīm, mīl un saprot uz zemes!


Lasiet interviju arī šeit: https://nvo.lv/uploads/biedru_telpa_zilais_krusts_70.pdf