Biedru telpā - biedrība "Project Net"
07.08.2020

Turpinot Alianses 15. jubilejas gadu, īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Tāpēc katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa” iepazīstinām ar vienu no tām. 

“Biedru telpā” – biedrība “Project Net”, biedrības dibinātāja Iveta Cīrule.


uploaded pictureBiedrība Project Net ir dibināta 2013.gada novembrī. Biedrības Project Net galvenais darbības mērķis ir izglītības joma – uzņēmējdarbības izglītība, sporta un veselīga dzīvesveida izglītība un mūžizglītība.


Kā laika gaitā biedrība ir augusi?

Kopš 2008.gada esmu aktīvi darbojusies ar dažādiem starptautiskiem projektiem izglītības jomā kā lektore – uzņēmējdarbības izglītība, radošo industriju attīstība jauniešu segments un sociālā uzņēmējdarbība. Būtiski  minēt faktu, ka starta signāls biedrības dibināšanā bija mana dalībā pieaugušo mācību mobilitātē Portugālē 2012.gada oktobrī, toreiz piesakoties Grundtvig programmā uz projekta “GREEN” mācībām. Portugāles uzņemošā organizācija “Aventura Maraoe Clube” bija kā paraugs biedrības darbā. Kopš 2013.gada par manu mentoru kļuva Miguel Pinto no Portugāles, biedrības AMC vadītājs, kurš palīdzēja gan izveidot plašāku starptautisko tīklu, gan praktiski sniegt padomus par darbu. Portugāles veiksmes stāsta iedvesmota, tapa biedrība Project Net. 

Pirmajos darbības gados tika ieguldīts liels sviedru kapitāls, rakstot projektus un veidojot starptautiskās partnerības. Pateicoties jau plašām iestrādēm un kontaktiem, pamazām biedrība uzsāka darbu ar Erasmus programmas projektiem. 


Pastāstiet plašāk par biedrības paveikto, aktualitātēm!

Biedrība ir sekmīgi īstenojusi Erasmus Plus projektu DIAL (2017-2019), kura rezultāta tapa pieaugušo digitālo prasmju tālmācības platforma, kurā iespējams ikvienam interesentam apgūt digitālās prasmes bez maksas latviešu valodā. Plašāk aicinām skatīt vietni http://moodle.dialproject.eu/ un kontaktēties ar biedrību par piekļuves aktivizēšanu (e-pasts saziņai senioru.universitate@inbox.lv) vai lejuplādēt bez reģistrācijas mācību materiālus vietnē https://dialproject.eu/results/io4/

Pašlaik noris aktīvs darbs pie Erasmus Plus projekta “FINE2WORK” (https://fine2work.eu/) finanšu, uzņēmīguma un digitālo prasmju mācību materiāla izstrādes latviešu, angļu, grieķu, portugāļu un bulgāru valodās, lai jau 2021.gada pavasarī varētu piedāvāt brīvpieejas materiālus tālmācības vidē (moodle) tiem pieaugušajiem, kuri vēlas uzsākt savu mazo biznesa vai darbu no mājām attālināti. 

Project Net ir partneris Erasmus Sport programmas projektā “Empowerment through Sports” (Iekļaušana caur sportu, skatīt: http://sportsinclusion.eu/), kā arī regulāri īsteno pieaugušo mācību mobilitātes, uzņemot apmācāmos no Itālijas un Portugāles un nosūtot apmācāmos uz Spāniju un Portugāli. Mācību tēmas – uzņēmīguma prasmes, biznesa inkubācija, uzņēmējdarbības veicināšana, inovācijas un projektu vadība, senioru universitātes attīstība. 

uploaded picture

Projekta DIAL starppaaudžu digitālo prasmju mācības 2019.gada 2.jūlijs Jelgavā sadarbībā ar Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru.  Foto: Patrīcija Cīrule, biedrība “Project Net”, 2019.


Kāds impulss Project Net pamudināja pievienoties Alianses biedru saimei?

Mums likās ļoti svarīgas tīklošanās un sadarbības iespējas. Būt nacionālā tīklā ir prestiži – iespējas, līdzdalība, informācija ir tīklošanās ieguvumi. Project Net ir gatavs dot savu ieguldījumu Alianses darbā, daloties ar pieredzi un zināšanām.


Kādi ir bijuši lielākie pagrieziena punkti biedrības attīstībā?

Pagrieziena punkts bija projekts DIAL (2017-2019), kurā satikās četru valstu partneri no Latvijas, Portugāles, Kipras un Turcijas. Portugāles partneris RUTIS ir globālā senioru universitāšu tīkla koordinators kopš 2005.gada, apvienojot 350 organizācijas no visas pasaules senioru izglītošanas darbā. Project Net ir RUTIS globālā tīkla biedrs Nr.347 kopš 2019.gada 23.jūlija, tas ļauj pielietot praksē 15 gadus uzkrātu pieredzi un menedžmenta sistēmu, lai Latvijā sekmīgi attīstītu senioru universitātes konceptu. Tā ir sociālā izglītības iniciatīva, kas piedāvā mācīšanos senioriem. 


Ar kādiem biedrības sasniegtajiem mērķiem, projektiem, Jūs esat visvairāk gandarīti?

Mēs lepojamies un esam gandarīti par SENIORU UNIVERSITĀTES idejas attīstību un validēšanu Latvijā. Pirmais mācību gads (2019.gada oktobris – 2020.gada jūnijs) bija ļoti dinamisks – no vienas grupas Rīgā izaugām līdz četrām grupām (viena grupa Mālpilī un divas grupas Jelgavā), kopumā 85 studējošie. Spējām pāriet no klātienes mācībām uz attālināto mācīšanos (ZOOM platformā) un esam gandarīti, ka 85% apmācāmo spēja mācīties attālināti. 


Kādas ir Project Net aktualitātes?

Pašlaik galvenā aktualitātē ir SENIORU UNIVERSITĀTES attīstība Latvijā, būvējot tālmācības vidi senioriem – saturiski un tehniski, kā arī izveidojot vismaz divas jaunas grupas reģionos, kopumā apmācot 120 seniorus 2020./2021.m.g. Otra aktualitāte ir pieaugušo neformālās izglītības iestādes statusa iegūšana, lai no 2020.gada septembra aktīvi darbotos pieaugušo izglītības jomā, piedāvājot kvalitatīvas mācības uzņēmējdarbības uzsākšanas, inovāciju un projektu vadības jomās.

uploaded picture

SENIORU UNIVERSITĀTES Mālpils grupas izlaidums 2020.gada 17.jūnijs sadarbībā ar Mālpils Novada domi un projektu ROCHIL.
Foto: Līvija Mukāne, projekta ROCHIL koordinatore, Mālpils novada dome, 2020.


Kāpēc, Jūsuprāt, ir svarīgi iesaistīties NVO?

Nevalstiskais sektors ir lieliska iespēja īstenot labas un inovatīvas idejas, lai sabiedrības dzīve kopumā kļūtu labāka. Tā ir unikāla iespēja iegūt ārējo finansējumu savu ideju īstenošanai gan nacionāli, gan starptautiski, kā arī iespēja mācīties. NVO darbs ir radošs, interesants, dinamisks.


Jūsu novēlējums visiem “Biedru telpas” lasītājiem!

Biedrības  moto ir “Pārvērt idejas darbībā”, tāpēc novēlam visiem lasītājiem spēt savas idejas IZVĒRTĒT un IEVIEST, kā arī saskatītās iespējas izmantot, lai ar kopīgiem spēkiem padarītu dzīvi labāku!


Lasiet interviju arī šeit: https://nvo.lv/uploads/biedru_telpa_project_net_71.pdf