Biedru telpā - biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome"
19.06.2020

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Tāpēc katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa” iepazīstinām ar vienu no tām. 

“Biedru telpā” – Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP), sabiedrisko attiecību vadītāja Māra Bučkovska.


uploaded picture

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir dažādu valsts mēroga lauksaimniecības ražošanas un produkcijas pārstrādes nevalstisko organizāciju izveidota biedrība, lai veicinātu lauksaimnieku organizāciju diskusijas ar Zemkopības ministriju un citām valsts institūcijām aktuālajos lauksaimniecības jautājumos.

Galvenie biedrības mērķi ir lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības un lauku attīstības daudznozaru un nozaru nevalstisko organizāciju iesaistīšana lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā; konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārstrādes, kooperācijas un eksporta veicināšana; alternatīvu nodarbošanās veidu attīstības laukos veicināšana.


Kāds impulss pamudināja dibināt Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP)? 

LOSP radīšanu kā konsultatīvu padomi 2000. gadā noteica Eiropas Savienība (ES) vēl pirms Latvijas iestāšanās ES, lai tā pārstāvētu lauku cilvēkus, sadarbotos ar ES līmeņa lauksaimnieku organizāciju padomi – COPA/COGECA, Eiropas Piena padomi un citu ES dalībvalstu lauksaimniekiem. 


Vai varat nosaukt galvenos pagrieziena punktus LOSP attīstībā?

2001. gadā LOSP statuss tika noteikts Lauksaimniecības likumā. Sākotnēji organizācija darbojās ar Nolikumu, kas tika apstiprināts tā paša gada maijā. 2004. gadā Sadarbības padome tiek pārveidota par juridisku organizāciju.


Ar kādiem sasniegtajiem mērķiem, realizētajiem projektiem visvairāk lepojaties?

Milzīgs darbs un laiks ir ieguldīts uzlabojot nozares situāciju, sadarbojoties ar Zemkopības, Finanšu, Ārlietu, Ekonomikas un Izglītības ministrijām tādos noteikumu projektos kā nodokļu politikas veidošana, aizstāvot vietējos ražotājus, nodokļu sloga izmaiņas lauksaimniecībā nodarbinātajiem sezonas strādniekiem, ārējie tirgi, enerģētika un vides jautājumi. LOSP ilgstoši strādāja pie zaļā publiskā iepirkuma kritēriju izveides, kā arī nodokļu politikas pilnveidošanas, līdz panāca samazināto PVN likmes ieviešanu dārzeņiem, augļiem, ogām un jau pirmajā gadā sasniegtie rādītāji ir pozitīvi. 

uploaded picture

Ārpusbiroja aktivitātes “Traktordienas 2012”

Kādas aktualitātes notiek Jūsu organizācijā?

Ir sācies un turpinās darbs, aizstāvot lauksaimnieku pozīciju jautājumā par godīgu tiešo maksājumu sadalījumu Briselē, SEG emisiju samazināšanu un Eiropas izsludināto “Zaļo kursu”. Šobrīd aktīvi tiek strādāts pie jaunā KLP plānošanas perioda 2020. – 2027. gada attīstības un atbalsta līdzekļu sadales projekta. Aktīvi aicinām samazināt PVN svaigajiem produktiem uz 5%.


Kādus procesus organizācija vēlas mainīt sabiedrībā?

Vēlamies ar savu darbību veicināt Latvijas lauku telpas apdzīvotību, un, lai lauku cilvēki varētu arī laukos pelnīt. Ar savu līdzdalību lauksaimniekiem svarīgos likumdošanas  jautājumos vēlamies ietekmēt saprātīgu un izsvērtu likumu grozījumus, jo tie būtiski ietekmē lauksaimnieku darbu un konkurētspēju. Tostarp, veicināt sabiedrības izpratni par atbalstu nepieciešamību lauksaimniekiem.uploaded picture

Zaļā nedēļa Berlīnē, 2020. 

Kāpēc, Jūsuprāt, ir svarīgi iesaistīties biedrībās?

Tā ir iespēja iesaistīties  lēmumu pieņemšanas procesos. Aktīva darbība kādā nevalstiskā organizācijā ir viens no veidiem, lai līdzdarbotos sev un pārstāvētajai nozarei aktuālu problēmu risināšanā.


Jūsu novēlējums visiem “Biedru telpas” lasītājiem!

Jaunas prasmes, jaunas zināšanas, jauni kontakti lai ved pie jaunām idejām, un katrs var censties padarīt pasauli par labāku vietu kur dzīvot!


Lasiet interviju šeit: https://nvo.lv/uploads/biedru_telpa_lauksaimniecibas_organizaciju_sadarbibas_padome__65_.pdf