Biedru telpā - biedrība "Daugavas Vanagi Latvijas Limbažu nodaļa"
16.10.2020

Turpinot Alianses 15. jubilejas gadu, īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Tāpēc katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa” iepazīstinām ar vienu no tām. 

“Biedru telpā” – biedrība “Daugavas Vanagi Latvijas Limbažu nodaļa”, biedrības vadītājs Gunārs Grīnbergs.

Biedrības mērķis ir pulcināt un apvienot latviešus Daugavas Vanagu organizācijā, kopt un stiprināt latviešu tautas morālo stāju un tās tradīcijas. Veicināt tautas garīgo atdzimšanu, piesaistot jaunatni, kura darbojas statūtos paredzētajā kārtībā, kā arī rūpēties par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu.


Kāda ir organizācijas “ Daugavas Vanagi Latvijas Limbažu nodaļas” izveidošanas vēsture? 

Limbažu Daugavas Vanagu organizācijas pirmsākumi meklējami 20. gadsimta astoņdesmito gadu beigās, kad kopā sanāca daļa no Limbažu rajonā dzīvojošajiem leģionāriem un nolēma izveidot Daugavas Vanagu Limbažu nodaļu. Par tās pirmo priekšsēdētāju tika ievēlēts leģionārs Ēriks Kreijers. Tika apzināti Limbažu rajonā dzīvojošie leģionāri, kuri uzsāka savu darbību un sadarbību ar rietumos dzīvojošiem Daugavas Vanagu organizācijas nodaļu biedriem.


Pastāstiet, lūdzu, īsumā par biedrības darbību!

Daugavas Vanagu organizācijas darbībā es iesaistījos 2000.gadā. Man tika uzticēta nodaļas vadība, ko daru līdz šim laikam. Mainoties likumdošanai un ejot līdzi laika garam 2009. gada 22. oktobrī UR reģistrēja biedrību “Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa”.

Viens no būtiskākiem jautājumiem bija leģionāru atbalsts, kura finansiālo atbalstu nodrošināja rietumos dzīvojošie. Lai izvērstu aktīvu darbību, biedrība ir startējusi virknē projektu, kurā ir gūti finanšu līdzekļi savas darbības nodrošināšanai.


Ar kādiem biedrības sasniegtajiem mērķiem Jūs esat visvairāk gandarīti?

Viens no pirmajiem redzamākiem veikumiem ir piemiņas zīmes uzstādīšana Limbažu ev. lut baznīcas dārzā 1941.gada 4.jūlija kritušajiem Latvijas armijas karavīriem, kuri krita atbrīvojot Limbažus, pirms vācu karaspēka ienākšanas Limbažos, kas notika 6.jūlijā. Katru gadu 4.jūlijā pulcējamies šajā piemiņas vietā, noliekam ziedus un pārrunājam tā laika notikumus. Ir bijuši plaši, kupli apmeklēti pasākumi, kā arī klusi pasākumi ar ziedu nolikšanu. Biedri savu iespēju robežās piedalījās 16. mata pasākumos Rīgā, Lestenē un Morē.

Esam realizējuši virkni projektu, par kuriem varam būt lepni. Esam apzinājuši Limbažu apkārtnē apbedītos Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieru apbedījumu vietas un uzstādījuši piemiņas zīmes Limbažu, Skultes, Liepupes, Pāles, Alojas un Staiceles kapos. Tagad Lāčplēša dienā, 11.novembrī, iedzīvotājiem, skolu jaunatnei ir iespēja iedegt svecītes mūsu varoņu atdusas vietās. 

Mums bija iespēja projektu konkursā gūt līdzekļus Latvijas brīvības cīnītāju pieminekļa atjaunošanai Limbažos, ko pašu spēkiem paveicām. Šo pieminekli 1922.gadā atklāja Latvijas prezidents Jānis Čakste.  Katru gadu 11.novembra lāpu gājiens Limbažos noslēdzas pie šī pieminekļa.

Esam arī organizējuši un piedalījušies arī Vislatvijas talkās, veicot virkni mums būtiskus sakopšanas darbus.

2017. gada 15.maijā Limbažos, Rīgas ielā 28, pie Limbažu sākumskolas tika atklāts karoga masts 18 metu augstumā, ko izbūvējām par projekta naudu un iedzīvotāju, uzņēmumu ziedojumiem.

uploaded pictureuploaded picture

       Pasākums pie atjaunotā Brīvības cīnītāju pieminekļa Limbažos.              Karoga masta atklāšana 2017. gada 15.maijā.


Kāpēc, Jūsuprāt, ir svarīgi iesaistīties nevalstiskajās organizācijās?

Iesaistoties nevalstiskajās organizācijās ir iespējams veikt sev un daļai sabiedrībai būtiskus darbus un pasākumus.


Jūsu novēlējums visiem “Biedru telpas” lasītājiem!

Būsim sabiedriski aktīvi, kaut arī ne visiem tas ir pieņemami.


Lasiet interviju arī šeit: https://nvo.lv/uploads/biedru_telpa__daugavas_vanagi_81.pdf