Biedru telpā - biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"
02.10.2020

Turpinot Alianses 15. jubilejas gadu, īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Tāpēc katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa” iepazīstinām ar vienu no tām. 

“Biedru telpā” – biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Starptautisko un sabiedrisko attiecību programmas vadītāja Agnese Trofimova.

uploaded pictureBiedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) ir viena no lielākajām biedru un brīvprātīgo organizācijām Latvijā, kas jau kopš tās dibināšanas – 1918. gada 20. novembra – sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Biedrības darbība aptver visu Latvijas teritoriju – katrā reģionā darbojas LSK komiteja, tādējādi nodrošinot palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām.


Biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) ir sena vēsture. Kā organizācija gadu gaitā ir mainījusies, kādi ir galvenie pagrieziena punkti organizācijas attīstībā?

Divas dienas pēc Latvijas valsts pasludināšanas - 1918. gada 20. novembrī 52 Latvijā pazīstami ārsti, juristi un sabiedriskie darbinieki nodibināja Sarkanā Krusta Latvijas nacionālo biedrību. Sākuma posmā LSK darbību aktīvi atbalstīja ASV Sarkanais Krusts, kas nodrošināja biedrību ar nepieciešamajiem līdzekļiem, medikamentiem, apģērbiem, pārtikas produktiem un citām lietām. 

Sākotnēji LSK mērķis bija sniegt palīdzību ievainotiem un slimiem karavīriem, kara gūstekņiem un cietušajiem civiliedzīvotājiem, kā arī bēgļiem un bāreņiem. 1920. gadā biedrība par savas darbības mērķi izvirzīja tautas veselības aizsardzību un kopšanu: tika izveidotas reģionālās nodaļas, slimnīcas, sanatorijas, žēlsirdīgo māsu skolas, aptiekas, noliktavas, darbnīcas, ātrās palīdzības transports, veselības kopšanas punkti, izdevējdarbība un citas aktivitātes. 

uploaded picture

1940. gadā LSK tika iekļauts PSRS Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību savienībā. 1991. gada 26. aprīlī LSK XI kongress atjaunoja LSK darbību, atzīstot to par 1918. gadā dibinātās LSK biedrības saistību un tiesību pārmantotāju. 1991. gada novembrī LSK nacionālā biedrība tika atjaunota Starptautiskajā Sarkanā Krusta Komitejā un Starptautiskajā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness (SKSP) nacionālo biedrību federācijā.  

Pēc LSK atjaunošanas biedrība aktīvi un mērķtiecīgi attīsta un pilnveido savu darbību un piedāvātos pakalpojumus. Saskaņā ar SKSP kustības pamatprincipiem, LSK darbības mērķis ir profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas un vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana katram cilvēkam, kurš nonācis krīzes situācijā, neatkarīgi no viņa nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskiem uzskatiem. LSK aktivitātes tiek īstenotas, saglabājot neitralitāti un veicinot humānismu, ar mērķi atvieglot cilvēku ciešanas, aizsargāt dzīvību un veselību, nodrošināt cieņu pret cilvēku, kā arī sabiedrībā veicināt savstarpējo sapratni, iecietību un sadarbību.

LSK ir uzkrājis ilggadēju pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām – individuāliem klientiem, grupām, ģimenēm ar bērniem, trešo valstu valsts piederīgajiem, patvēruma meklētājiem, bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu u.c., tādejādi sekmējot cilvēka krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinot šo personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

LSK ir vienīgā ar likumu atzītā Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness organizācijas nacionālā biedrība, kas ar SKSP kustības mandātu veic darbību Latvijas Republikā. (Foto: LSK pirmās palīdzības sniedzēju komanda Aglonā,  Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos  Aglonā 2018. gadā).


Kādus sabiedrības procesus organizācija vēlas mainīt sabiedrībā?

LSK vienmēr novērtējis iedzīvotāju iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā un līdzdarbošanos palīdzības sniegšanā sabiedrības mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, tādējādi veicinot vispārēju līdzatbildīgas sabiedrības ideju. LSK aizvien aicina ikvienu iedzīvotāju būt aktīvam un atbildīgam, nepaiet garām brīdī, kad redzams, ka kādam citam nepieciešama palīdzība. 

uploaded picture

LSK sociālās aprūpes centrs Venta, Kuldīgas novadā

Ar kādiem organizācijas sasniegtajiem mērķim visvairāk lepojaties, ir vislielākais gandarījums?

Kā viens no lielākajiem sasniegumiem noteikti ir LSK 100-gades sagaidīšana kā lielai, spēcīgai un aktīvai bezpeļņas organizācijai ar augstu humanitārās palīdzības nodrošināšanas kapacitāti, vienlaikus darbojoties kā uzticamam valsts palīgam sociālā atbalsta sniegšanāmazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. LSK sniegtos pakalpojumus mēnesī saņem apmēram 100 000 cilvēku. 

Lepojamies, ka LSK ir viena no lielākajām biedru un brīvprātīgo organizācijām Latvijā, kuras darbība un sniegtie pakalpojumi pieejami arvien vairāk cilvēkiem visā Latvijas teritorijā. Šobrīd biedrība sastāv no 24 reģionālajām komitejām, kurās darbojas 1800 algoti darbinieki, 1600 aktīvi brīvprātīgie un ir ap 5000 biedru. 2020. gadā LSK pārziņā ir nu jau 16 sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri, t.sk. krīzes centrs, dienas centri, nakts patversmes u.c. Rīgā un Talsu, Kuldīgas, Ventspils, Saldus, Valkas, Bauskas un citos novados. Tāpat, vairākos Latvijas novados LSK sniedz aprūpes mājās un specializētā transporta pakalpojumus.

Tāpat, pateicoties Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības 192 dalībvalstu starptautiskajam tīklam, LSK aktīvi īsteno Starptautiskās sadarbības programmu, kuras ietvaros tiek realizēti dažādi starptautiska līmeņa projekti,  sanāksmes, konferences, semināri un apmācības, tādējādi stiprinot LSK kapacitāti un attīstot jaunus sociālos projektus un pasākumus sadarbībā ar citu valstu kolēģiem. 


Kādi ir organizācijas veiksmīgas darbības lielākie izaicinājumi?

Kā viens no LSK veiksmīgas darbības lielākajiem izaicinājumiem ir spēja būt gataviem kvalitatīvi sniegt esošos pakalpojumos tādās krīzes un ārkārtas situācijās kā, piemēram, 2020. gada sākumā, kad valstī strauji izplatījās vīruss COVID-19, un izsludinātie drošības ierobežojumi, tai skaitā aicinājums pēc iespējas strādāt attālināti, būtiski ietekmēja biedrības darbu, jo lielāko daļu LSK sniegtos pakalpojumus attālināti sniegt nav iespējams. Esam pateicīgi visiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kuri bija drosmīgi un turpināja darbu pie palīdzības nodrošināšanas, kura ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotājiem bija īpaši nozīmīga un vajadzīga. Tāpat, pateicamies par LSK cilvēku un Latvijas sabiedrības atsaucību tādos negaidītos brīžos kā nesenie notikumi Beirūtā (Libānā), kad ostā notika sprādzieni, un pirms gada notikušie savvaļas ugunsgrēki Austrālijā, vai vēl senāk – konfliktu norise Ukrainā un ēkas sagrūšana tepat Latvijā, Zolitūdē. Šādi notikumi diemžēl ietekmē daudzu cilvēku dzīves, un esam pateicīgi par līdzcilvēku atbalstu, iesaistoties palīdzības sniegšanā praktiski vai finansiālu ziedojumu veidā, ko LSK nodod attiecīgajā valstī notikušās nelaimes Sarkanā Krusta vai Sarkanā Pusmēness nacionālajām biedrībām. 

uploaded picture

Jauniešu diena “Rampa” Limbažos 2019. gadā, LSK pārstāve stāsta par LSK darbības jomām un aktualitātēm.


 Kādas ir LSK aktualitātes un nākotnes plāni?

LSK katru mēnesi organizē pirmās palīdzības apmācības, kurās ikviens interesents var apgūt palīdzības sniegšanas iemaņas, lai prastu sniegt pirmo palīdzību sev un nebaidītos sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušajiem. 

Tāpat, LSK dažādu projektu un iniciatīvu ietvaros rīko seminārus, vebinārus, apmācības, nometnes bērniem, pārgājienus un citus pasākumus, kas veltīti tādiem aktuāliem tematiem kā fiziskā un mentālā veselība, veselīgs dzīvesveids, rūpes par apkārtējo vidi, sociālā integrācija, reaģēšana ārkārtas situācijā un citiem tematiem. 

Arī nākotnē LSK plāno turpināt aizsākto darbības jomu pilnveidošanu, lai pēc iespējas labāk sniegtu jau esošos pakalpojumus un attīstītu jaunus, īstenotu projektus, lai biedrība spētu sniegt palīdzību vēl vairāk cilvēkiem, kuriem palīdzība nepieciešama. 

Visām LSK aktualitātēm aicinām sekot līdzi mājaslapā redcross.lv, LSK facebook.com lapā @LatvijasSarkanaisKrusts un LSK Jaunatnes facebook.com lapā @lsk.jaunatne, un LSK Jaunatnes instagram.com lapā @LSK Jaunatne.  Šajos komunikācijas kanālos iespējams lasīt par aktuālajiem pasākumiem, projektiem, pakalpojumiem un citām aktivitātēm.Kāpēc sabiedrībai ir nepieciešams iesaistīties nevalstiskajās organizācijās?

uploaded picture

LSK pirmās palīdzības sniedzēju komanda 2018. gada XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Mežaparkā.

Nevalstiskās organizācijas ir lieliska vieta, kur ikviens var iegūt ļoti daudz: iegūt zināšanas, prasmes, attīstīt sevi kā personību, atrast domubiedrus, nodibināt kontaktus, vienlaikus esot sabiedriski aktīvam, līdzatbildīgam pilsonim, kam piemīt spēja palīdzēt līdzcilvēkiem. Latvijas nevalstisko organizāciju tīkls ir pietiekami plašs, lai katrs varētu atrast savām interesēm, spējām un mērķiem atbilstošu aktivitāti, kurā iesaistīties. 


Var novērot, ka LSK darbojas daudz jauniešu. Jūsuprāt, kas viņus piesaista pievienoties LSK?

Kā nereti atzinuši paši LSK brīvprātīgie dažādās vecuma grupās, kā viens no lielākajiem ieguvumiem ir lielais gandarījums, ko sajutuši, palīdzot līdzcilvēkiem. Viena no jaunietēm, Vija, savu motivāciju raksturojusi šādi “Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnē es nonācu, kad mana draudzene uzaicināja doties viņai līdzi uz Atvērto durvju dienu. Man uzreiz ļoti iepatikās tur sastapto cilvēku sirsnīgums, atvērtība un aizrautība, tāpēc vēlējos iesaistīties organizācijas darbībā. Arī pēc vairāk kā trijiem gadiem darbojoties, visvairāk jaunām idejām un darbiem iedvesmo mana  komanda, apkārtējie jaunieši un apmainīšanās idejām. Un ir milzīgs gandarījums, kad ideju redzi piepildāmies dzīvē, ka spēj kādam palīdzēt un redzi smaidus sejās.”

Tāpat, iesaistīšanās LSK ir lieliska iespēja jauniešiem, kas studē medicīnas nozarē, praktizējot un papildinot savas zināšanas, piemēram, pirmās palīdzības sniegšanā vai iesaistoties dažādos projektos saistībā ar sociālo integrāciju vai veselības veicināšanu, kā piemēram, jauniešu vidē veicinot diskusijas par šobrīd tik aktuālo mentālo veselību.

uploaded picture

Turklāt, LSK citu NVO vidū ir īpašs ar savu ievērojamo starptautisko sadarbības tīklu, kas nozīmē to, ka jaunietim, pievienojoties mūsu komandai, ir iespēja satikt un sadarboties ar citu valstu jauniešiem, kurus vieno tās pašas vērtības un vēlme uzlabot cilvēku dzīves apstākļus visā pasaulē. Kā piemēram, puisis no Itālijas, Davide, kurš darba ietvaros nonācis Latvijā, vienu no pirmajām aktivitātēm, uzsākot dzīvi šajā valstī, bija izvēlējies pievienoties LSK jauniešu brīvprātīgajiem un savu izvēli komentē šādi: “Kad 2018. gadā pārcēlos uz Latviju, biju iepriekš Itālijas Sarkanajā Krustā iegūtās pieredzes iedvesmots, uzreiz sāku meklēt iesaistīšanās iespējas jaunā jauniešu grupā. Latvijā mani uzņēma ļoti draudzīgi cilvēki. Jau pašā sākumā jutos piederīgs nevis kā brīvprātīgais – ārvalstnieks, bet kā daļa no lielas ģimenes, kuras ģimenes locekļi sastopami visā pasaulē.” (Foto: LSK Daugavpils jaunieši regulāri viesojas Daugavpils dzīvnieku patversmē).

Jūsu novēlējums visiem “Biedru telpas” lasītājiem!

Paldies, ka veltījāt laiku, lai vairāk iepazītu LSK! Paldies Latvijas Pilsoniskajai aliansei par iespēju par sevi pastāstīt! Visiem “Biedru telpas” lasītājiem vēlam, lai katra diena ir piepildīta ar lielākiem un mazākiem labiem darbiem un lai apkārt ir cilvēki, ar ko kopā veidot spēcīgu komandu kopīgu mērķu īstenošanai! Kopā varam palīdzēt!

uploaded picture

LSK jaunieši Solferīno, Itālijā, 2018. gadā, ikgadējā Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness vispasaules kustības dalībnieku lāpu gājienā. Tas katru gadu notiek, godinot Sarkanā Krusta idejas dzimšanu un Andrī Dinānu, kustības dibinātāju.


Interviju lasiet arī šeit: https://nvo.lv/uploads/biedru_telpa_lsk_79_02.pdf