Biedru telpā - "Aizvējš" Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienība
23.10.2020

Turpinot Alianses 15. jubilejas gadu, īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Tāpēc katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa” iepazīstinām ar vienu no tām. 

“Biedru telpā” –“Aizvējš” Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienība, biedrības vadītāja Ina Krēvica.

uploaded pictureApvienība “Aizvējš” ir organizācija, kurā sapulcējušies cilvēki ar invaliditāti gan no Rīgas Zemgales priekšpilsētas, gan no visas Rīgas, gan no tuvākas un tālākas apkārtnes, lai pabūtu starp savējiem. Apvienība piedāvā gan iespēju piedalīties dažādos pasākumos, pulciņos, gan arī materiālu atbalstu grūtās dzīves situācijās iedzīvotājiem no Rīgas un rajona.Kāds impulss mudināja izveidot Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienību “Aizvējš” ?

Invalīdu apvienība “Aizvējš” ir izveidota 1997.gadā. Tās pirmā priekšsēdētāja bija Elza Rutule-Broka, kas vadīja biedrību līdz 2010.gadam, savukārt no 2010.gada līdz šim brīdim es vadu un rūpējos par apvienības sekmīgu darbību. Lielākā daļa apvienības biedru ir gados vecāki cilvēki ar dažādu invaliditātes diagnozi. Biedrības pamatuzdevums ir palīdzēt mūsu apvienības biedriem un citiem, kas lūdz palīdzību, integrēties sabiedrībā, informēt par jaunumiem sociālajā jomā, iespēju robežās atbalstīt ar materiāliem ziedojumiem, neļaujot šiem cilvēkiem justies atstumtiem un vientuļiem.


Ar kādiem biedrības sasniegumiem Jūs visvairāk lepojaties?

 “Aizvējam” jau 5 gadus ir sava līnijdeju kopa, kas regulāri ir uzstājusies gan Pārdaugavas svētkos, gan Baltkrievijā “Kupaļjas” svētkos, gan Polijā, Suvalkos, mūsu draugu, poļu senioru kora ”Dzīves okeāns” 5 gadu jubilejā. Par godu Latvijai simtgadei rīkojām daudznacionālo biedrību vakaru, kurā piedalījās Rīgas mazākumtautību biedrības, kā arī mūsu draugi no Polijas.

uploaded picture

Kopbilde Baltkrievijā pirms uzstāšanās, 2016. gads.


Vai apvienībai ”Aizvējš” ir kādas tradīcijas, kuras piekopjat?

Lepojamies ar ikgadējām apvienības tradīcijām – kopīgi atzīmējam Lieldienas, Līgo, 18.novembri, Ziemassvētkus. Ziemassvētkos sveicam arī apaļo gadu jubilārus. Par ikgadēju, neatņemamu apvienības notikumu ir kļuvušas ekskursijas pa mūsu skaisto Latviju.

uploaded picture

Ziemassvētku pasākums apvienības biedriem. 


Lielākie izaicinājumi ar kuriem organizācijas darbības gaitā esat sastapušies?

Lielākais izaicinājums noteikti ir finansējums, lai pietiktu līdzekļu telpu īrei līdz gada beigām, jo ar Rīgas Domes dotāciju vien nepietiek. Komunālie maksājumi aug ik gadu, bet dotācija, diemžēl, jau daudzus gadus ir nemainīga. 


Kāpēc, Jūsuprāt, ir svarīgi iesaistīties NVO?

Nevalstiskās organizācijas veic darbu, ko, diemžēl, līdz galam nedara sociālais dienests. Lai varētu palīdzēt aizstāvēt iedzīvotāju tiesības un uzlabot dzīves kvalitāti.


Jūsu novēlējums visiem “Biedru telpas” lasītājiem!

uploaded pictureLai vienmēr ir, ko cietiem dot,

Lai vienmēr ir, ko samīļot.

Lai vienmēr ir kāds, kura dēļ

Nav it nekā no sevis žēl.

Veselību , izturību un možu 

garu katru dienu!
Likteņdārzā pie mūsu stādītā ozola, kuru kopīgi iestādījām 2011.gadā. Vēlējāmies aplūkot, kā izaudzis.


Interviju lasiet arī šeit: https://nvo.lv/uploads/biedru_telpa__aizvejs__82.pdf