“Biedru telpā” – biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
27.02.2020

uploaded pictureAlianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”.

“Biedru telpas” viesis – Izglītības iniciatīvu centra direktore Daiga Zaķe.

Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) –  biedrības darbības mērķis ir veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu, veicinot izmaiņas sabiedrības apziņā par kvalitatīvas izglītības nozīmi taisnīgas sabiedrības veidošanā, rosinot bērnu un jauniešu līdzdalību sabiedrības attīstībā un sekmējot Latvijas iedzīvotāju mūžizglītību. IIC ir aktīva organizācija, kas darbojas visā Latvijas teritorijā un piedāvā plaša spektra izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām. IIC ir starptautiskās International Step by Step Association dalīborganizācija (46 valstis) biedrorganizācija un reģistrēta IZM kā Izglītības iestāde. Atrodami interneta vidē - www.iic.lv


Kā radās ideja izveidot Izglītības iniciatīvu centru?


Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) tika dibināts 19 gadus atpakaļ. Patiesībā, centrs aktīvi darbojās jau kopš 1997. gada, ieviešot Latvijas izglītībā bērncentrētu pieeju, bet 2001. gadā jau oficiāli tika reģistrēta biedrība. Par Izglītības iniciatīvu centra dibinātājiem un vēlāk arī biedriem kļuva pedagoģiskās augstskolas, pašvaldības, pirmsskolas iestādes un skolas, izglītības jomas eksperti un vecāki, kuri vēlējās, lai iesāktās pārmaiņas izglītības jomā tiktu turpinātas. Ko mēs gribējām paveikt? Sekmēt demokrātiskas pārmaiņas Latvijas izglītības sistēmā un veicināt izmaiņas sabiedrības apziņā par izglītības lomu humānas, taisnīgas sabiedrības veidošanā. Centra darbības sākumā mums bija šāds sauklis - Kurš teica, ka izglītība nevar mainīt pasauli!  Neskatoties uz to, ka laika gaitā centra saturiskā darbība ir nozīmīgi paplašinājusies, bērncentrētas izglītības filozofiskais pamats caurvij visas mūsu darbības izglītības jomā.  Šodien mūsu vīzija ir bērni, kuri labprāt un ar prieku iet uz skolu.

IIC izdod dažādus materiālus: mācību literatūru, pētījumus un monitoringu ziņojumus, attīstošas grāmatas bērniem, interešu aizstāvības bukletus un daudz ko citu.

uploaded picture

IIC izdod dažādus materiālus: mācību literatūru, pētījumus un monitoringu ziņojumus, attīstošas grāmatas bērniem, interešu aizstāvības bukletus un daudz ko citu.


Jūsu darbības lauks ir ļoti plašs, kādas iniciatīvas, tālākizglītības programmas ir vispieprasītākās?


Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) darbojas vairākās tematiskās jomās, bet tās visas vieno mērķis veidot labāku dzīves telpu šodienai un nākotnei bērniem jeb ģimenēm ar bērniem.  Izglītības tēmas, par kurām esam runājuši jau daudzus gadus - kvalitatīvas izglītības principi, kā iekļaut bērnus ar īpašām vajadzībām un bērnus no atstumtajām sabiedrības grupām, vecāku loma  u.c. – šobrīd ir ļoti aktuālas mūsu sabiedrībā. Tādēļ pieprasījums pēc mūsu zināšanām ir ļoti liels – mēs vadām seminārus, organizējam forumus, sagatavojam ekspertus, izdodam metodiskus atbalsta materiālus utml. Jocīgi, ka pēc neatkarības iegūšanas bija jāpaiet tik daudz gadiem, lai mūsu sabiedrības apziņa sāktu iedziļināties un nobriestu pārmaiņām. Tā kā darbojamies vairākos starptautiskos tīklos un varam salīdzināt dažādu valstu pieredzi, esam secinājuši, ka citās valstīs pārmaiņas izglītībā tika uzsāktas jau daudz senāk.  


Kādi jaunumi, aktualitātes šobrīd notiek Izglītības iniciatīvu centrā?


Šobrīd aktīvi strādājām tematikā, kas saistīta ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu. Tie ir globāli mērķi, un tie demonstrē pasaules cilvēku ciešo saistību. Tomēr Latvijas iedzīvotājiem, kā mazas valsts  pārstāvjiem, ir grūti sevi un savas ikdienas darbības asociēt ar ietekmi uz plašo pasauli. Tādēļ mēs, izmantojot visdažādākos veidus, stāstām dažādām cilvēku grupām  par to, kas ir ilgtspēja, kāpēc ilgtspējīgas darbības un ilgtspējīgi lēmumi ir būtiski gan individuālā cilvēku līmenī, gan pašvaldību un valsts politikas līmenī.  Ilgtspējība cieši savijas ar izglītību, jeb globālo izglītību, jo pasaules pieredze rāda, ka tieši izglītības instrumenti ir tie, ar kuriem var veicināt sabiedrības izpratni un nostiprināt tādus paradumus, kas palīdz cilvēkiem rīkoties atbildīgi attiecībā pret Zemes resursiem. Šīs tēmas cieši sasaucas arī mūsu jaunāko iniciatīvu – darbīgo kopienu veidošanu un aktivizēšanu Latgalē, iedrošinot un motivējot cilvēkus pašiem uzņemties atbildību par savu šodienu un savu bērnu rītdienu.

uploaded picture

Foto: Siena Jēkabpilī, uz kuras mēs, kopā ar jauniešiem, uzzīmējām Ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību šai tēmai. 2019. gads.


Ar kādiem sasniegtajiem mērķiem biedrība visvairāk lepojas?


Mēs lepojamies ar to, ka esam profesionāla komanda, jo tieši mūsu komandas gars ir galvenais vilcējspēks visā, ko darām. Mēs lepojamies ar to, ka esam darītāji, nevis runātāji un it nemaz neesam čīkstētāji. Mēs uzturam augstu sava darba kvalitātes latiņu, jo haltūrēšana nav mūsu garā. Mēs priecājamies par katru bērnu, kurš ar prieku iet uz bērnudārzu un skolu, jo tas nozīmē, ka mūsu ieguldījumi pedagogos un ģimenēs ir bijuši rezultatīvi. Soli pa solim …esam ieminuši daudz pēdu un pat taciņu un priecājamies, ja cilvēki pa tām turpina staigāt.
 

Jūsuprāt, kāpēc ir svarīgi darboties nevalstiskajās organizācijās?


Tas, vai cilvēks iesaistās vai neiesaistās nevalstiskajās organizācijās, nav būtiskākais faktors. Būtiski ir, lai cilvēki spētu un vēlētos uzņemties atbildību paši par savu dzīvi, lai darītu savu darbu profesionāli, lai savas dzīves likstās nemeklētu kādu vainīgo un negaidītu Laimes lāci.  Lai to visu spētu – ir jāmeklē domubiedri, un iesaistīšanās kādā nevalstiskā organizācijā, ir labs veids, kā to sākt darīt.  Savukārt, tiem cilvēkiem, kuriem darbs nevalstiskā organizācijā ir arī maizes darbs, tā ir vienreizēja iespēja bez izpausmes ierobežojumiem un norādījumiem no augšas darīt to, kas ir gan profesionālais aicinājums, gan vēlme dot savu ieguldījumu sabiedrības attīstībai un labākai nākotnei.

uploaded picture

Foto redzama IIC izcilā pamatkomanda: projektu vadītāja Kristīne Liepiņa, izglītības programmu vadītāja Sandra Kraukle, grāmatvede Svetlana Oniščuka, biroja vadītāja Ilona Šaraka un direktore Daiga Zaķe.


Jūsu novēlējums “Biedru telpas” lasītājiem!


Spēks ir ideja un komanda. Veiksme ir mēģinājumu skaits. Domāšana ir lietderīgi pavadīts laiks. Esiet profesionāli sapņotāji! 

Lasiet interviju arī šeit: https://nvo.lv/uploads/202002271904209837.pdf