Ārlietu ministrija: Būs nacionālā atbalsta sistēma humānās palīdzības sniedzējiem
23.02.2024

2024. gada 21. februārī Latvijas Platformu attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar Ārlietu ministrija  organizēja praktisko konferenci “Humānās palīdzības atbalsta sistēmas veidošana Latvijā”. Tās mērķis bija sekmēt Latvijas nevalstisko organizāciju (NVO) un citu humānās palīdzības sniedzēju spēju stiprināšanu, kā arī informēt par iespējām saņemt atbalstu no starptautiskām organizācijām, piemērām, Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības ģenerāldirektorāta (DG ECHO) un ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja (OCHA). Pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas un Polijas dalījās pieredzē un pastāstīja praktiskos piemērus humānās palīdzības nodrošināšanā. Norisinājās arī ideju apmaiņa par nepieciešamību veidot atbalsta sistēmu humāno palīdzību sniedzošajām organizācijām Latvijā.

Atklājot semināru, Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītāja Alise Balode klātesošajiem pateicās par darbu Ukrainas atbalstam un norādīja, ka humānās palīdzības vajadzības ir sasniegušas vēl nebijušus apmērus, tādēļ šis ir īstais brīdis, lai sāktu sarunu par humānās palīdzības sistēmas izveidi Latvijā. A. Balode arī uzsvēra, ka šī ir laba iespēja Latvijas humānās palīdzības sniedzējiem iepazīt citu valstu praksi humānās palīdzības sniegšanā un veidot jaunas starptautiskas sadarbības. Uzzināt plašāk šeit