Arī 2021.gadā NVO varēs saņemt valsts atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai
20.11.2020

19.novembrī finanšu ministra Jāņa Reira vadības grupas sēdē tika skatīti nepieciešamie grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Rezultātā tika lemts pagarināt termiņus visiem nevalstisko organizāciju atbalsta mehānismiem, tai skaitā:

1. nodokļu maksātājiem līdz 2021. gada 30. jūnijam ir tiesības pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, ja to skārusi Covid-19 izraisītā krīze;

2. pašvaldībām ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus arī 2021.gadā;

3. ziedojumu labvēlīgs regulējums – iespēja ziedot preces un pakalpojumus, kā arī uzņēmējiem iespēja neiekļaut taksācijas periodā ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu 8% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem, ja ziedojums veikts ārkārtējās situācijas negatīvi ietekmētām sociālajām grupām līdz 2021.gada 30.jūnijam;

4. valsts un pašvaldību iestādes, kā arī kapitālsabiedrības uz likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skartās NVO no nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu. Tāpat var nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā līdz 2021.gada 30.jūnijam;

5. krīzes laikā valstij un pašvaldībām ir tiesības izmaksāt finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, ar kuriem ir noslēgts projektu finansēšanas, līdzdarbības vai deleģējuma līgums par pakalpojumu sniegšanu un cita veida aktivitāšu īstenošanu, arī tad, ja ārkārtējās situācijas dēļ nav bijis iespējams tos sniegt vai īstenot līdz 2021.gada 30.jūnijam;

6. līdz 2021. gada 31. decembrim biedrības vai kooperatīvās sabiedrības ir tiesības organizēt biedru kopsapulces attālināti.

Grozījumi vēl tiks iesniegti apstiprināšanai Ministru kabinetā un Saeimā. Taču vēršam uzmanību, ka augstāk minētie atbalsta mehānismi esošajā redakcijā ir spēkā līdz š.g. 31.decembrim.

Tāpat sēdē tika prezentēta atbalsta programma tām NVO, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu krīzes seku novēršanai. Atbalsta programma paredzēta tādiem pakalpojumiem kā brīvprātīgo koordinēšana, sabiedrības informēšana un izglītošana, dažādu sociālo pakalpojumu sniegšana, ar mērķi novērst Covid-19 krīzes negatīvās sekas. Programma tika konceptuāli atbalstīta, bet tā vēl jāapstiprina Ministru kabinetam.

Saskaņā ar Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 22. aprīļa lemto un Memoranda padomes deleģējumu, nevalstiskā sektora intereses finanšu ministra Jāņa Reira vadības grupā pārstāv Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.